26
okt
'17

Meerderheid politiek voor plannen 'herinrichting dorpsplein' en 'proef autovrij centrum'.

‘Herinrichting dorpsplein’ en ‘proef autovrij centrum’ zijn de eerste 2 projecten van de nieuwe Centrumvisie, die begin 2018 uitgevoerd gaan worden. In de afgelopen periode hebben vele belanghebbenden meegedacht over de herinrichting van het dorpsplein rond de Witte Kerk en het verkeer in het centrum....

Dit participatietraject heeft geresulteerd in een definitief ontwerp, waarvan de details (bij het dorpsplein o.a. welke beplanting, bomen, soort stenen) nog nader uitgewerkt moeten worden. Klik hier voor de al eerder gepubliceerde informatie over het 'definitief ontwerp dorpsplein'. Klik hier voor de al eerder gepubliceerde informatie over de 'proef autovrij centrum'.

In de commissievergadering van de Commissie Ruimte en Wonen van woensdag 25 oktober werd het definitieve ontwerp van het dorpsplein met beelden en toelichting gepresenteerd door de landschapsarchitect mevrouw van Dijk. (zie foto's in de fotogalerij)

De voornaamste veranderingen zullen zijn:
Voorgesteld wordt de herinrichting van het Hof en het plein daaromheen als volgt uit te voeren, waarbij de huidige contouren/maten worden behouden (zie foto's in de fotogalerij):

* Herinrichting van het Hof, waarbij het groen grotendeels gehandhaafd blijft, maar wel beplant wordt en alleen het gedeelte aan de noordzijde beperkt verhard wordt (met open gras-stenen waardoor het toch een groen uiterlijk krijgt) i.v.m. het kunnen plaatsen van een tribune en/of andere voorzieningen of attributen gedurende evenementen.

* In het geheel of gedeeltelijk (op de fundering nieuwbouw) vervangen van het in zeer slechte staat verkerende muurtje door een nieuw (in verschillende hoogtes) muurtje rond het Hof.

* Vervanging van de bomen rond het Hof. Van 21 bomen nu naar 13 straks, hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de bomen.

* Herbestrating (gebruik bestaande materiaal) en nieuw straatmeubilair rond het Hof.

* Klik hier voor een impressie van het dorpsplein overdag.

Klik hier voor een impressie van het dorpsplein verlicht.

Commissievergadering R&W.
De presentatie en de discussie hierover namen bij elkaar rond de anderhalf uur in beslag, u kunt dit terugluisteren via de webcast (klik hier) bij punt 6. Na de uitgebreide discussie werd duidelijk dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks, en dat is een duidelijke meerderheid in de raad, voor beide plannen (definitief ontwerp dorpsplein en proef autovrij centrum) zijn. 

PvdA is tegen het autoluw maken van het centrum, volgens de heer Floor valt de overlast wel mee met de auto's in het centrum, hij had meer last van de voorbij razende scooters. Hij zag ook als nadeel dat mensen die minder mobiel zijn zonder auto niet meer makkelijk bij een winkel kunnen komen. De verwachting is dat de PvdA in de gemeenteraadsvergadering met een amendement (wijziging in het voorstel) bij dit onderwerp komt.

NZLokaal is wel voor de proef van het autoluw maken van het centrum, maar wilde graag weten naar welke indicatoren het college kijkt bij deze proef zodat men bij de noodzakelijke evaluatie gericht kan praten. De wethouder gaf aan de indicatoren nog schriftelijk aan te leveren.

Bij de plannen waren er ook nog wel wat zorgpunten bij de verschillende partijen: zoals de mogelijk extra kosten voor archeologisch onderzoek die wellicht gedaan moet worden bij het weghalen van de bomen en het muurtje. Het toch ook drukke verkeer van de vele fietsers en scooters en de parkeerruimte daarvoor en de handhaving daarvan.

Ook het toekomstige onderhoud van het gebied en het evenementenbeleid wat gevoerd moet gaan worden op het vernieuwde dorpsplein, zijn allemaal nog factoren die de komende vergaderingen hun aandacht moeten krijgen; aldus de verschillende partijen.

Het onderwerp zal als een bespreekpunt naar de gemeenteraadsvergadering van 9 november gaan en daar zal een definitief besluit gaan vallen over beide voorgestelde plannen.

Foto's definitief ontwerp dorpsplein Witte Kerk.