25
okt
'17

Dit jaar geen Halloween op De Dierenhoeve.

De afgelopen jaren kon je in de maand oktober altijd lekker komen griezelen op de Kinderboerderij De Dierenhoeve. Halloween was altijd een zeer druk bezochte activiteit van de Dierenhoeve, maar dit vroeg ook de nodige inzet van de vrijwilligers van de kinderboerderij. Helaas is men door omstandigheden er dit jaar...

niet in geslaagd om voldoende vrijwilligers te vinden om weer een griezelige Halloween te organiseren. Natuurlijk hoopt het bestuur van de Dierenhoeve dat er volgend jaar weer voldoende animo is voor het houden van een Halloween-party. We hebben als troost nog wel wat foto's opgezocht van voorgaande jaren.

Foto's THV.