Datum: 09-07-2020 - 17:34
24
okt
'17

Herinrichting Sportpark De Boekhorst en realisatie verbindingsweg Langevelderweg-Herenweg.

De gemeente Noordwijkerhout start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een bouwweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Momenteel werkt de gemeente aan de voorbereidingen van de herinrichting van Sportpark De Boekhorst en de aanleg van een verbindingsweg...

tussen de Langevelderweg en de Herenweg. De herinrichting van Sportpark De Boekhorst is noodzakelijk, omdat zowel de velden als de accommodaties aan vernieuwing toe zijn. De aanleg van de verbindingsweg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling van de woningbouwontwikkeling op het BAVO-terrein.

Waarom een bouwweg?
De komende periode worden op het sportpark ter voorbereiding op de uitvoering een aantal onderzoeken en werkzaamheden uitgevoerd, waarvoor de toegang van bouwverkeer tot het terrein noodzakelijk is. Voor de toegang van bouwverkeer is het van belang dat er een bouwweg wordt aangelegd.

Het bouwverkeer mag namelijk niet door de net vernieuwde straten in woonwijk De Boekhorst rijden. In de eerste instantie wordt de weg alleen gebruikt als bouwweg met tijdelijke rijplaten voor de werkzaamheden op het sportpark. Het bestaande voetpad wordt afgesloten en verwijderd, maar blijft via de bouwplaten toegankelijk als er geen werkverkeer aanwezig is.

Kappen bomen
Op het sportpark langs de sportvelden en de boezemsloot staan bomen. Deze moeten wijken voor de aanleg van de bouwweg. Deze bomen staan niet op de inventarisatielijst van waardevolle bomen. Deze bomen worden eind oktober/begin november gekapt.

Enkele kleine bijzondere bomen zullen worden verplant. De gemeente zorgt ervoor dat er in de 2e helft van 2018 weer groen bij de weg wordt aangeplant en dat bij de herinrichting van sportpark De Boekhorst bomen en groen worden aangeplant.

Archeologisch onderzoek
Zoals bij de aanleg van wegen gebruikelijk is, vindt er in november nader archeologisch onderzoek plaats.

Toekomstige situatie
De ligging van de bouwweg maakt onderdeel uit van de later aan te leggen verbindingsweg Bavo (start medio 2018) met daarnaast gelegen het vrijliggend fietspad. Deze verbindingsweg, die de Langevelderweg en de Herenweg moet verbinden, komt ten noorden van Sportpark De Boekhorst te liggen.

Ter hoogte van de skatebaan aan de Herenweg wordt een rotonde aangelegd. De skatebaan blijft bereikbaar via een oversteekplaats. Aan de zijde van de Langevelderweg komt een micro-rotonde of een bocht. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.

Overlast
De aanleg van de bouwweg kan overlast met zich meebrengen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen kunt u contact tijdens kantooruren opnemen met dhr. H. van Limburg via 0252 343 737.