Datum: 06-07-2022 - 13:12
23
okt
'17

Een feestelijke en gezellige najaarsmiddag met de Zonnebloem Noordwijkerhout. (foto's)

Terwijl zaterdagmiddag buiten af en toe een stormachtige wind stond genoten in het Victorhuis ruim 80 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem van feestelijke en geestige liedjes , gezongen door het Noordwijkerhoutse koor Ladies Melodie onder leiding van Ber van den Bercken. De middag begon sowieso...

al feestelijk met de koffie en thee een heerlijk gebakje. Terwijl in de keuken door vrijwilligers hapjes en drankjes in gereedheid werden gebracht zorgde het koor voor een uitbundige stemming. Veelstemmig werd meegezongen met de liedjes uit “Die Goeie Oude Tijd”, waaronder zeemansliedjes, maar ook het treurige lied ‘Betsie, ik hoor toch bij jou’, en ‘hij was maar een clown’.

Tijdens de pauze werd genoten van de hapjes en drankjes. Het vervolgoptreden van het koor werd een nog groter feest, meezingers, smartlappen en meedeiners volgden elkaar op met als afsluiting het ‘Noordwijkerhouts volkslied’. De middag kon niet meer stuk.

In zijn dankwoord gaf voorzitter Henk de Kleer aan dat eind volgend jaar de gemeente met Noordwijk wordt samengevoegd, maar Noordwijkerhout zal altijd blijven bestaan en daarmee het Noordwijkerhouts volkslied. Een instemmend applaus volgde. Hij dankte het koor voor hun inbreng. Spontaan werd door het koor het refrein van het volkslied herhaald.

Met een zonnebloem, geschonken door ‘VDZ Flowers’ werden de leden van het koor in de bloemen gezet. Ook nu weer heel veel dank aan de vele vrijwilligers voor hun inzet deze middag. Zonder uitzondering gaven de gasten aan dat het ook nu weer een feestelijke en heel gezellige middag is geweest.

Tekst en foto's Zonnebloem Noordwijkerhout.