Datum: 08-06-2023 - 23:55
17
okt
'17

College doet voorstel: auto's niet meer welkom tussen 12.00-18.00 uur in centrum Noordwijkerhout.

Herinrichting Dorpsplein’ en ‘Autovrij centrum’ zijn de eerste 2 projecten van de Centrumvisie, die begin 2018 worden uitgevoerd. In de afgelopen periode hebben vele belanghebbenden meegedacht over de herinrichting van het dorpsplein rond de Witte Kerk en het verkeer in het centrum. In de nieuwe centrumvisie...

doet het college van B & W, na meerdere gesprekken met alle belanghebbenden, een voorstel voor een proef met het autoluw maken van het centrum. Hiermee wil men wandelaars, fietsers en brommers meer ruimte geven om rustig boodschappen te kunnen doen en lekker te kunnen vertoeven in het centrum van ons dorp.

Met betrekking tot het autovrij maken van het centrum worden door het college in het raadsvoorstel de volgende verkeersmaatregelen voorgesteld:

* Het (kern)winkelgebied in het Centrum van Noordwijkerhout wordt (na de oplevering van het heringerichte Dorpsplein) op maandag tot en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur afgesloten voor auto’s en motoren. Voorlopig gaat het om een proef. In de periode tot 1 januari 2019 wordt de afsluiting vormgegeven door plaatsing van handmatig te plaatsen paaltjes.

Als op basis van de proef blijkt dat afsluiting van het winkelgebied een succes is, is het voorstel verzinkbare paaltjes (‘pollers’) in het wegdek aan te brengen, welke met een keycard zijn te bedienen. In dat geval zal met bewoners en ondernemers in het centrum worden overlegd of en zo ja op welke wijze ontheffing verleend kan worden.

* Voor bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen blijft het centrum 24/7 toegankelijk.

* Buiten de uren dat het centrum wordt afgesloten voor autoverkeer blijft de verkeerscirculatie van kracht zoals die nu is. Wel wordt de toegang tot het Landbouwplein vanaf de Havenstraat afgesloten voor autoverkeer (dit is bij de vaststelling van de centrumvisie al besloten), evenals de verbinding tussen het Marktplein en de Hoogstraat (zie foto hieronder). Ook hier geldt dat met bewoners en ondernemers in het centrum overlegd wordt of en zo ja op welke wijze ontheffing verleend kan worden.

* Laden en lossen kan op werkdagen van 07.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Dus niet meer op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Voor zaterdag en zondag blijven de venstertijden (van 07.00 tot 10.00 uur) ongewijzigd. Voor het laden en lossen worden in overleg met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging laad- en losplaatsen aangewezen en als zodanig aangegeven op het plein.

* Inschakeling van een verkeerskundig bureau om de bestaande knelpunten met het parkeren te onderzoeken en hiervoor met oplossingen te komen.

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Wonen van 25 oktober wordt dit raadsvoorstel besproken. U kunt deze openbare vergadering bijwonen op het gemeentehuis of volgen via de webcast op de website van de gemeente.