Datum: 22-10-2021 - 06:08
05
nov
'17

Parochie Sint Maarten viert patroonsfeest in de St. Victorkerk.

Rond de feestdag van Sint-Maarten (11 november), de patroon van de R.K. Parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd. In het weekend van 11 en 12 november a.s. wordt het feest gevierd in de Sint Victorkerk in Noordwijkerhout...

dat 165 jaar bestaat en een jaar lang hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint-Maarten. De Parochie Sint-Maarten viert dit jaar haar eerste lustrum.

De kinderen openen de festiviteiten op zaterdag 11 november in de Sint Victorkerk met de inmiddels traditionele en interactieve Sint Maartenviering om 18.30 uur. Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en er worden veel liedjes gezongen. We horen hoe Martinus als keizer door de poorten van Amiens in Frankrijk reed en daar een verkleumde bedelaar tegen kwam. Martinus sneed zijn mantel doormidden en door zijn heldendaad werd hij Sint Maarten.

Tijdens de viering zal er van iedere basisschool uit Noordwijkerhout een “hulp” Sint Maarten zijn. Wie mag er een hulp Sint Maarten zijn tijdens de viering, wie krijgt de mantel omgehangen? Kom allemaal met je lampion om 18.30 uur naar de St. Victorkerk, beleef het verhaal van St. Maarten en zing mee met de liedjes. 

Na afloop van de viering rond 19.00u lopen we achter St. Maarten aan en gaan we zingend bij de mensen in de wijk langs de deuren. We laten onze lampion voor ze schijnen, zingen gezamenlijk een liedje en wie weet hebben de mensen wel wat lekkers in huis…

Op zondag 12 november zal om 10.00 uur het voltallige pastorale team voorgaan in de Sint-Maartensviering in de Sint Victorkerk. Het Mannakoor zal de viering muzikaal ondersteunen met uitbreiding van zangers uit de andere parochiekernen. Iedereen van harte welkom.

Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie geen vieringen. Na de viering in de kerk zal het feestelijk samenzijn worden voortgezet in het Victorhuis met koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de viering wordt er speciale aandacht besteed aan de diaconale rol van de parochie. Ofwel de ondersteuning aan mensen die niet zonder hulp kunnen.

Iedereen die de viering bezoekt wordt daarom gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering zal worden gehouden. Gedacht wordt aan houdbare levensmiddelen, kledingstukken of een financiële bijdrage. De opbrengst zal zijn bestemd voor de Voedselbanken en Kringloopwinkels in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

FOTO (PR):
Traditioneel wordt de doopoorkonde en de icoon van Sint-Maarten in november overgedragen aan de opvolgende hoofdkerk van de parochie.