Datum: 22-10-2021 - 05:10
06
okt
'17

Zondag 8 oktober feest in de 165-jarige Sint Victorkerk.

Zondag 8 oktober viert de Sint Victorkern van de Sint Maartenparochie het Victorfeest met een feestelijke viering. Alle koren verlenen hun medewerking. Voorganger is pastor Peter Owel. Het kerkgebouw bestaat 165 jaar, terwijl het herenkoor Sint Caecilia zijn 175-jarig bestaan viert. Het Victorfeest is de dag...

waarop aan een parochiaan het Victorkruis wordt uitgereikt vanwege bijzondere inzet voor de geloofsgemeenschap. Tevens wordt aan Willem van Kampen de onderscheiding van de Sint-Gregorius-vereniging uitgereikt wegens zijn 60-jarig jubileum als zanger van Sint Caecilia.

Na de uitreiking van de onderscheidingen zal het herenkoor Sint Caecilia zich bij de buitendeur van de kerk opstellen voor het maken van een foto op dezelfde wijze als in 1902, toen zanger Dirk van den Berg zijn 60-jarig koorjubileum vierde.

Voor de foto zal gebruik gemaakt worden van een originele “Camera obscura” van rond 1900. Met deze ceremonie is tevens de tentoonstelling geopend over 175 jaar herenkoor Sint Caecilia achter in de kerk.

Tentoonstelling over 175 jaar Herenkoor St. Caecilia.

Aanleiding vormde een foto van het koor uit 1902, met een zanger die zijn 60-jarig koorjubileum viert. Dan kom je uit op het jaar 1842, nu dus 175 jaar geleden. Dit koorjubileum is aanleiding voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het koor en wetenswaardigheden daaromheen.

Op vier dubbele panelen achter in de St. Victorkerk zijn foto’s en levensbeschrijvingen verzameld van pastoors, dirigenten en organisten, alsmede foto’s in groot formaat van het koor, dikwijls gemaakt op de jaarlijkse uitgaansdag. Speciale aandacht is er voor het Vollebregt-orgel, een geschenk van een rijke parochiaan in 1856.

Met teksten tussen de foto’s wordt uitgelegd waarom de koorleden vroeger jaarlijks een financiële vergoeding ontvingen en waarom er boetes opgelegd werden. Er wordt iets verteld over de ontwikkeling van het repertoire en er wordt uitgelegd wat het zingen van het Gregoriaans inhoudt, nog steeds een specialiteit van het herenkoor. En hoe de heilige Caecilia door een misverstand patrones geworden is van de kerkmuziek en van talloze muziekgezelschappen.

De tentoonstelling is te zien vanaf zondag 8 oktober, de dag van het Victorfeest. In de eucharistieviering van 10 uur zingt het Herenkoor, samen met de andere koren van de St. Victorkerk. De tentoonstelling is de gehele maand oktober te zien, ook overdag door de week.

Foto's PR.