Datum: 25-06-2021 - 15:32
04
okt
'17

Eigenaren Bavo-terrein kiezen projectontwikkelaar.

Het grote Bavo-terrein (exclusief het hoofdgebouw) wat op dit moment nog in eigendom is van de twee zorginstellingen GGZ Rivierduinen en Parnassia Groep, werd begin februari 2017 te koop gezet door ZOGO voor project-ontwikkelaars. Het terrein in Noordwijkerhout van maar liefst 30 ha (303.702 m²)...

is geschikt voor de ontwikkeling van maximaal 664 woningen, verdeeld over meerdere plangebieden. 

Hiervoor werd eind 2015 een Anterieure Overeenkomst gesloten tussen de zorginstellingen en de gemeente Noordwijkerhout. Het realiseren van een mooie woonwijk kunnen de zorginstellingen niet zelf en daarom hebben zij de grond te koop aangeboden bij mogelijke projectontwikkelaars.

In eerste instantie meldde er zich zeven projectontwikkelaars, maar voor dat er een echte bieding gedaan zou worden vielen er alweer twee af. Uiteindelijk hebben vijf projectontwikkelaars een bidboek met hun plannen aangeboden en van daaruit hebben de twee eigenaren, Bavo-Parnassia en Rivierduinen, één projectontwikkelaar uitgekozen die het gehele Bavo-terrein de komende jaren mag gaan ontwikkelen. 

Wie deze projectontwikkelaar is geworden wilde wethouder De Jong, volgens afspraak met de eigenaren, in het persgesprek nog niet vertellen. Op 3 november 2017 zal de overeenkomst tussen de eigenaren en de nieuwe projectontwikkelaar getekend gaan worden en daarmee wordt dan ook de naam bekend.

Er lopen nog wel twee onderhandelingen die ook met het Bavo-terrein te maken hebben, de mogelijke aankoop van de grond van het transportbedrijf Meeuwenoord Vervoer voor de realisering van woningbouw. Maar ook het plan van het verbouwen van het Pesthuis met aanbouw, waarbij men nog in onderhandeling is met o.a. De Dierenhoeve en De Keiebijters. De wethouder verwacht dit jaar nog met een 'hopelijk positief' resultaat te kunnen komen bij deze twee projecten.

Het streven is dat er in 2018 een start gemaakt kan worden met de ontwikkeling en bouw van woningen op het Bavo-terrein, de ontsluitingsweg van deze nieuwe woonwijk zal zoals bekend langs/op Sportpark De Boekhorst gerealiseerd gaan worden. In eerste instantie gaat het een bouwweg worden voor de aanvoer van bouwmateriaal van de nieuwe woonwijk en voor de realisering van het nieuwe sportpark.

Luchtfoto BON.