02
okt
'17

PvdA stelt vragen aan college over woningbrand Vlashoven. (foto's)

Op 17 september jl. was er een forse woningbrand aan de Vlashoven. Tijdens deze brand liepen de bluswerkzaamheden enige vertraging op doordat er een afvalcontainer was geplaatst op een put met daarin een brandkraan. Wethouder Bilars heeft hiervan mededeling gedaan aan de gemeenteraad. Maar…

van een omwonende ontvingen wij het bericht dat de afvalcontainer (zie foto onder) twee weken na de brand nog altijd bovenop de brandkraan staat. Ikzelf heb dat op zondag 1 oktober ook geconstateerd. Dit is natuurlijk een gevaarlijke dus onwenselijke situatie. Naar de mening van de fractie van de PvdA dus de hoogste tijd de volgende vragen te stellen.

Vragen
1. Is het bij het college bekend dat de betreffende afvalcontainer nog altijd niet is verplaatst of verwijderd? Zo ja, waarom is er van uw zijde geen actie ondernomen?
2. Is er een verordening waarin voorschriften staan over het correct plaatsen van (afval)containers?
3. Op welke wijze kunnen leveranciers van dergelijke (afval)containers kennisnemen van de voorschriften v.w.b. plaatsing van (afval)containers?
4. Heeft het college de indruk dat leveranciers van dergelijke (afval)containers voldoende op de hoogte zijn van de voorschriften? Zo nee, hoe gaat u hen beter informeren?
5. Op welke wijze vindt handhaving van de voorschriften plaats?

Graag ontvangt onze fractie zo spoedig mogelijk een schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen.

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Jan Janson, fractie PvdA

Foto BON.