Datum: 05-07-2020 - 18:41
29
sep
'17

Jaap de Moor de nieuwe 'Nestor van de Gemeenteraad'.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd afscheid genomen van Leon Floor als raadslid, daarmee kwam tegelijkertijd zijn functie vrij als 'vervangend raadsvoorzitter'. Deze functie is in het leven geroepen om de burgemeester te vervangen als deze door afwezigheid de gemeenteraadsvergadering....

niet kan voorzitten en zelfs als het voltallige college niet in Noordwijkerhout aanwezig zou zijn en er vindt op dat moment een ramp in ons dorp plaats dan vervangt de 'vervangend raadsvoorzitter' het gehele college. Gezien de geschiedenis en de te verwachte toekomst blijkt deze functie vooralsnog een erebaantje te zijn. Men noemt dit persoon ook wel de 'Nestor van de Gemeenteraad'.

Er hadden zich in totaal vier personen gemeld voor deze vooral erefunctie,  Hans Knapp (VVD), Jaap de Moor (NZLokaal), Marcel Wiebes (D66) en Piet Pennings (CDA). Na een korte introductie door de heren zelf, waren er maar liefst drie stemronden nodig om bij meerderheid tot een 'vervangend raadsvoorzitter' te komen. Na twee stemronden vielen de heren Knapp en Pennings af.

Bij de laatste stemronde lukte het Jaap de Moor om een meerderheid van de gemeenteraad achter zich te krijgen ten koste van Marcel Wiebes. Jaap de Moor is nu officieel aangewezen als 'vervangend raadsvoorzitter' en daarmee 'Nestor van de Gemeenteraad'. De heer de Moor had zelf nog even opgezocht wat de term 'nestor' eigenlijk betekend: een schrander en eerbiedwaardige grijsaard....