Datum: 04-02-2023 - 17:35
29
sep
'17

Het onderwerp 'bomen' blijft de gemoederen bezighouden in de politiek.

In de gemeenteraadsvergadering kwam het onderwerp 'bomen' opnieuw ter sprake, bij het item 'actuele politieke vragen' waren maar liefst drie vragen aangekondigd die allemaal betrekking hadden op het in de laatste jaren favoriete onderwerp van de politiek 'bomen'. Als eerste vroeg mevrouw Wijnands van...

het CDA aan wethouder Bilars wat de reden is dat er onlangs maar liefst 8 bomen (Wilgen) zijn gekapt aan de Maandagse Wetering. Wethouder Bilars gaf het antwoord, wat al eerder op 13 september op BON in een nieuwsitem werd aangegeven, dat de gezondheid van deze bomen zeer te wensen over laat en zij vormen daarom bij stormen een gevaar voor de omgeving. Als vervanging zijn er al eerder nieuwe jonge bomen aangeplant. 

De heer Floor van de PvdA vroeg n.a.v. deze vraag aan het college als men van plan is om in één keer veel bomen te kappen (wat in Noordwijkerhout nogal gevoelig ligt) dit van te voren in de media te communiceren met de inwoners, dit zou volgens hem veel onbegrip wegnemen. Het college vond dat een goede suggestie van de heer Floor en neemt het idee mee. Blik Op Noordwijkerhout heeft op 13 september daar al een voorzet voor gegeven....

De heer Floor had verder ook nog een vraag over bomen en wel de veel besproken bomen van de Witte Kerk. Al twee keer eerder heeft men in de commissie van Ruimte en Wonen het probleem besproken dat een flink deel (14 stuks) van de bomen in een matige tot slechte gezondheidstoestand verkeren en dat ze volgens een recent onderzoek voor de veiligheid van de omgeving gekapt zouden moeten worden.

Omdat het gehele rapport van het recente onderzoek over de toestand van de bomen nog niet beschikbaar is (waarschijnlijk eind oktober) en de nieuwe centrumplannen en de invulling daarvan nog op zich laten wachten, roept de heer Floor het college op om de bomen tot die tijd nog te laten staan en niet tot kap over te gaan.

De heer Floor zou graag zien dat er een second opinion komt als het rapport beschikbaar is en vraagt hij het college voordat er een besluit wordt genomen het duidelijk moet zijn hoe centrum er na de opknapbeurt eruit komt te zien en waar en wanneer de nieuwe bomen geplant gaan worden.

De derde en laatste vragensteller over 'bomen' was de heer van Berkum van GroenLinks en de vraag was ook over de bomen van de Witte Kerk. Hij wilde graag van het college weten welke bomen het nu precies betrof, omdat uit een eerder rapport er maar 6 bomen als matig werden bestempeld. Hij vond ook dat de besluitvorming van het tot kap overgaan bij de gemeenteraad ligt en niet als bevoegdheid van het college.

Wethouder Bilars gaf in antwoord op de vragen en opmerkingen aan dat het alleen maar de bedoeling is van het college om, sinds het voorval met het omvallen en kappen van twee bomen, de veiligheid te waarborgen rondom de Witte Kerk. Men wil zeker niet zomaar de bomen gaan kappen zonder dat de gemeenteraad daar vooraf in gekend wordt.

Tevens gaf de wethouder ook aan dat het college de kap van de bomen probeert zo lang mogelijk uit te stellen tot het moment dat er een aanvang wordt genomen met het realiseren van het nieuwe centrum. Maar men blijft wel zeer alert op de toestand van de bomen die voor veiligheidsproblemen kunnen gaan zorgen bij de komst van de mogelijke najaarsstormen. Je kunt tenslotte niet marchanderen met de veiligheid, dan zal er toch eerder ingegrepen moeten worden en dat is de verantwoordelijkheid van het college; aldus de wethouder.

Wordt vervolgd.......

Foto's BON.