Datum: 09-08-2022 - 00:30
28
sep
'17

Lintje en een Witte Kerk voor Aad Verkade en een cheque van € 5000,- voor een goed doel. (foto's)

Op donderdagmiddag 28 september reikte burgemeester Goedhart op Landgoed Tespelduyn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Aad Verkade, (oud)directeur van Woningstichting Sint Antonius van Padua. De heer Verkade (64) is sinds 1981 werkzaam bij Woningstichting St Antonius van Padua...

sinds 1993 als directeur-bestuurder. Na ruim 36 jaar gaat hij nu met pensioen.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich volledig ingezet voor goede en betaalbare woningen, in het bijzonder gericht op de sociale volkshuisvesting, in de gemeente Noordwijkerhout. Hij had speciale aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Hij heeft veel energie gestoken in het opzetten van de huurdersparticipatie. Zijn doorzettingsvermogen, inventiviteit en enthousiasme worden breed gewaardeerd.

Er zijn hierdoor mooie wijken en gebouwen tot stand gebracht, zoals o.a. Clemenshof (sociale huur), Robijn Staete (vrije sector), Munnekeweij (woon-zorgcomplex) met daarin het Gezondheidscentrum en het nieuwe Puyckendam (wonen voor ouderen met een ontmoetingscentrum). Hij was verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij deze projecten.

Hij leverde een bijdrage aan de gemeentelijke stedenbouwkundige vormgeving van o.a. de wijk Mossenest II, was lid van diverse stuurgroepen ten behoeve van woningbouwplannen o.a. op de Nieuwe Duinstraat, de Hoogstraat en De Zilk.

Naast deze activiteiten is de heer Verkade sinds 1990 mede-oprichter en bestuurslid van de Directeurenkring kleine wooncorporaties Zuid-Holland. Hier worden nog steeds ervaringen uitgewisseld op het gebied van sociale woningbouw.
Van 1999 tot 2018 is hij bestuurslid en sinds 2004 voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Management bedrijvenpark Gravendam.

Hij is tot heden penningmeester van het samenwerkingsverband Holland Rijnland Wonen. Ook initieerde hij themabijeenkomsten voor sociale woningbouwcorporaties in de Duin- en Bollenstreek. De heer A.J. Verkade heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van sociale volkshuisvesting en gezondheidszorg in de Duin- en Bollenstreek, in het bijzonder Noordwijkerhout en omgeving.

Hij wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en als “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.

Hij wordt, gelet op de aard, duur, lokale, regionale uitstraling en betekenis van de activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bron: Gemeente Noordwijkerhout.

Afscheidsreceptie Tespelduyn. (redactie BON)
Op de afscheidsreceptie voor relaties van de Woningstichting Padua werd door burgemeester Goedhart de Koninklijke Onderscheiding opgespeld bij Aad Verkade, maar er waren nog meer sprekers die de nu oud-directeur vol lof toespraken zoals voorzitter Hylkema van de Raad van Commissarissen van Padua en wethouder De Jong.

Van zijn personeel kreeg Aad een fotoboek van het afscheidsfeestje wat onlangs gehouden werd en stelde Aad zelf de nieuwe directeur-bestuurder van de woningstichting Padua, mevrouw Merlien Welzijn, aan de aanwezigen voor.

Aad Verkade had vooraf al aangegeven dat hij bij zijn afscheid liever geen cadeau's voor hemzelf wilde ontvangen, maar dat men in plaats daarvan een gift zou doen aan een door hem gekozen goed doel. Oprichter René Ruitenberg van Stichting René Kids Centre nam het voorlopige bedrag van € 5091,14 op deze middag met dankbaarheid  in ontvangst.

In de fotogalerij staan de foto's van het opspelden van de Koninklijke Onderscheiding bij de heer Aad Verkade. Nog meer foto's zijn er van de afscheidsreceptie voor de huurders van de Woningstichting, deze werd gehouden op woensdagmiddag 27 september in de grote zaal van Puyckendam. Flink wat huurders maakten gebruik van de mogelijkheid om de directeur van Padua te bedanken en gedag te zeggen.

De redactie van BON was ook aanwezig en bedankte Aad Verkade voor de prettige samenwerking tussen de woningstichting en Blik Op Noordwijkerhout. De redactie was er toch niet helemaal gerust op dat Aad in alle rust van zijn pensionering gaat genieten. Als Noordwijker gaat hij volgens BON na 36 jaar toch wel zeker de Witte Kerk missen, vandaar kreeg hij van BON een mooie canvasfoto van de Witte Kerk als aandenken......

Foto's BON.