Datum: 18-01-2022 - 17:01
25
sep
'17

D66 in gesprek met Noordwijkerhout en Noordwijk.

Afgelopen zaterdag waren leden van D66 te vinden in het centrum van Noordwijkerhout en Noordwijk-Binnen. D66 gaat regelmatig de straat op om in gesprek te gaan met inwoners. Het gesprek was ditmaal de op handen zijnde fusie tussen beide gemeenten. D66 wil graag weten welke onderwerpen...

voor de bewoners van de verschillende kernen extra aandacht verdienen op weg naar en na de fusie van 1 januari 2019.

Voor het eerst waren tijdens deze In Gesprek Met-dag Noordwijkerhoutse D66-ers te vinden in Noordwijk en andersom. Beide afdelingen vinden het van groot belang elkaars gemeente nu al beter te leren kennen. Vanaf nu zullen ze steeds vaker samen optrekken en samenwerken. De besturen bereiden inmiddels ook een fusie tussen beide afdelingen voor.

De reacties op straat over de aanstaande fusie waren voornamelijk positief. Veel bewoners vinden het belangrijk dat de dorpen hun eigen identiteit behouden. Zorgen zijn er over bijvoorbeeld gemeentelijke lasten en betaald parkeren. Kansen ziet men onder andere op het gebied van toerisme, woningbouw en groenvoorziening.

Persbericht en foto's: D66 Noordwijkerhout/Noordwijk.