05
jul
'12

Voorbereidingen nieuwbouw Brede school De Egelantier De Zilk in volle gang.

In De Zilk zal een nieuwe brede school gebouwd worden op de plaats waar nu de Egelantierschool staat. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen, zodat de oude school in 2013 kan worden gesloopt en de nieuwe brede school kan worden gebouwd. Naar verwachting...

wordt de school in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.

Brede school De Egelantier:

De brede school zal bestaan uit basisschool De Egelantier, kinderopvang De Palmboom en een gymzaal.

Noodlokalen
:
Tijdens de bouw en de sloop krijgen de kinderen gewoon les. Daarvoor zullen er noodlokalen worden geplaatst op het voormalige zoutdepot.

Verkeersmaatregelen:
De gemeente neemt de nodige verkeersmaatregelen voor een veilige schoolroute naar de noodlokalen. U kunt hierbij denken aan: een voetgangersoversteekplaats op de Zilkerduinweg ter hoogte van de PJ Warmerdamstraat; voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij de noodlokalen; het plaatsen van verkeersborden bij oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Klik op de foto voor een vergroting.