Datum: 12-07-2020 - 10:43
14
sep
'17

Politiek bezorgd over nieuwe uitrit op de Gooweg bij uitbreiding van het Teylingen College.

Aan de Langelaan 1 in Noordwijkerhout is het Teylingen College locatie Leeuwenhorst gelegen. Sinds vele jaren is de huisvestingssituatie van de locatie Leeuwenhorst onderwerp van discussie. Al vrij snel na de nieuwbouw in 2003 kreeg de school te maken met stijging van het aantal leerlingen...

Na de meest recente uitbreiding in 2011/2012 was het gebouw geschikt voor de huisvesting van circa 1.250 leerlingen. Bij de aanvang van het schooljaar 2016/2017 telde de school 1.640 leerlingen. Op dit moment staan er zes noodlokalen op het terrein om alle leerlingen te kunnen huisvesten. De huisvesting van de leerlingen in noodlokalen is echter geen ideale situatie.

Leerlingen moeten volgens gemeentelijk beleid onderwijs kunnen volgen in een gebouw dat voldoet aan de moderne eisen. Een definitieve oplossing is om deze reden gewenst. Naast sturing op een daling van het aantal leerlingen tot maximaal 1.450 is er het voornemen twee extra permanente gebouwen op eigen terrein te realiseren ten behoeve van sport- en onderwijs.

Met minder leerlingen en meer ruimte voor onderwijs kan het huidig pakket aan opleidingen op een efficiënte en verantwoorde manier worden onderwezen. Deze gewenste uitbreiding is niet mogelijk binnen de kaders van het geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2015'. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken diende een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden.

Het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan werd  woensdagavond besproken in de commissie Ruimte en Wonen om deze na akkoord te kunnen vrijgeven voor inspraak. Geen van de partijen had moeite met de realisatie van twee extra gebouwen aan de zijde van de Gooweg. Door herinrichting van het omliggende plein ontstaat ook ruimte voor 70 parkeerplaatsen en circa 740 fietsparkeerplaatsen.

Het totaal aantal parkeerplaatsen (met de 30 op het bestaande naastgelegen terrein die uitkomt op de Langelaan) komt daarmee op 100. De huidige ontsluiting op de Gooweg voor bestemmingsverkeer, zoals afval/vuilniswagens, wordt bij de uitbreiding omgezet naar een ontsluitingsweg voor de parkeerplaatsen op het schoolterrein en naar de parkeergarage van het NH Hotel.

Deze nieuwe ontsluiting naar de Gooweg baarde bij alle leden van de commissie toch wel grote zorgen. Men is bang dat zo vlak na de rotonde bij het naar links of rechts oprijden van de toch al drukke Gooweg er gevaarlijke situaties gaan ontstaan, zeker als ook de fietsende leerlingen er gebruik van gaan maken. Men gaf aan dat eerst goed geregeld te hebben voordat men akkoord zou gaan met het vrijgeven voor de inspraakronde.

Wethouder Bilars wilde het proces van de uitbreiding, door het uitstellen van het voorontwerp bestemmingsplan, niet ophouden. Hij gaf aan dat de verkeersdeskundigen van de gemeente geen bezwaar tegen de aansluiting op deze plek, volgens hen is deze oversteek heel goed veilig te maken.

De wethouder beloofde aan de commissieleden dat hij binnen zes weken van de inspraakronde met een overtuigend plan gaat komen, waarbij de twijfelde commissieleden kunnen zien dat deze aansluiting wel voor een veilige oversteek gaat zorgen op de Gooweg. Met deze toezegging ging de commissie met uitzondering van de PvdA akkoord met het ter inspraak brengen van het voorontwerp bestemmingsplan.

Foto PR.