Datum: 01-10-2023 - 18:11
14
sep
'17

'Het Zilt' nu goed op schema en eerste woningen 2e kwartaal 2018 te koop van deze mogelijk gasloze wijk.

Om de gemeenteraadsleden en Zilkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het nieuwbouw- project 'Het Zilt', is de afspraak gemaakt dat wethouder De Jong tijdens de maandelijkse commissievergadering van Ruimte en Wonen een kort verslag doet over de stand van zaken. Zo ook op afgelopen woensdagavond...

Wethouder De Jong kon ook net als de vorige vergadering net voor de zomer melden dat de noodzakelijke onderzoeken nog steeds gunstig verlopen en dat men nog steeds geen beschermde dier- of plantensoorten heeft aangetroffen in het gebied.

Dit betekent volgens de wethouder als dat zo blijft, men in het gunstigste scenario in het 2e kwartaal 2018 van start kan gaan, met als eerste de woningbouw langs de Sportlaan. Bij de ontwikkelaar van het terrein lopen ook alle procedures net als bij de gemeente nu op schema en ook de ontwikkelaar verwacht dat in het 2e kwartaal van 2018 de eerste woningen verkocht kunnen worden.

De gemeente en de klankbordgroep van belanghebbenden gaan binnenkort ook weer om tafel om de laatste plooien van het beeld- en kwaliteitsplan glad te strijken en daarin wordt ook de groenstrook meegenomen die volgens de wethouder in tact blijft na een vraag van de heer Floor van de PvdA.

De gemeente is met de ontwikkelaar ook in een vergevorderd stadium om de gehele wijk EPC-0 te laten zijn en dat 'Het Zilt' mogelijk zelfs gasloos wordt.