Datum: 16-05-2021 - 08:54
02
sep
'17

Werkwinkel De Tweede Kans in De Zilk gaat stoppen.

Na een bestaan van vijf jaar, per 1 oktober, sluit Werkwinkel De Tweede Kans in De Zilk zijn deuren. Omdat in een aantal doelstellingen waarvoor de Werkwinkel is opgericht inmiddels is voorzien binnen nieuw gemeentelijk beleid, denk aan het terugleiden naar arbeid via arbeidsreintegratie van mensen...

is de behoefte aan het aanbod dat de Werkwinkel daarvoor heeft nagenoeg verdwenen. Hiervoor zijn andere gemeentelijke voorzieningen in de plaats gekomen. Wel heeft de Werkwinkel in de afgelopen vijf jaren enige tientallen mensen concreet aan een betaalde arbeidsplaats kunnen helpen. Daarnaast zijn er de, uiteraard broodnodige, bouwplannen waarvoor de Werkwinkel op korte termijn letterlijk plaats zal moeten maken.

De Stichting ‘Werkwinkel De Tweede Kans’ zal in de loop van dit jaar worden opgeheven, na het afronden van alle (financiële) verplichtingen en afspraken, conform de statuten en het huishoudelijk reglement. De  Werkwinkel zal op zaterdag 30 september van 10.00 tot 14.00 uur voor het laatst zijn geopend in een ludieke sfeer. (let voor de actie op de social media)

Bovendien zal de gehele maand september alles voor 50% verkocht worden. De medewerkers hopen dan ook dat de winkel eind september leeg zal zijn.Het bestuur zal samen met de huidige en de oud medewerkers op gepaste wijze afscheid nemen.