Datum: 23-09-2023 - 02:48
01
sep
'17

Nieuwe directeur-bestuurder voor Woningstichting Sint Antonius van Padua. (foto's)

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Antonius van Padua te Noordwijkerhout heeft per 1 oktober mevrouw Merlien Welzijn (43) benoemd tot haar directeur-bestuurder. Mevrouw Welzijn volgt de heer Aad Verkade op die per 1 oktober vertrekt na 36 jaar werkzaam geweest te zijn bij Antonius van Padua...

Mevrouw Welzijn woont in Rotterdam en heeft gewerkt bij grootstedelijke woningcorporaties. Zij werkt nu als manager Wonen bij Tablis Wonen in Sliedrecht. Merlien Welzijn heeft Engelse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden en is sinds 2004 werkzaam bij woningcorporaties. Zij heeft recent de opleiding tot corporatiebestuurder nieuwe stijl gevolgd aan de Tilburg University. Merlien Welzijn woont samen met haar man en twee pubers.

Mevrouw Welzijn is benoemd na een uitvoerige selectieprocedure) waarbij de personeelsvertegenwoordiging en het managementteam betrokken waren. De Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout/De Zilk (HBNZ) heeft advies gegeven over het profiel van de directeur-bestuurder. De Autoriteit Wonen heeft de vereiste positieve zienswijze afgegeven. 

De Raad van Commissarissen is verheugd over de komst van Merlien Welzijn. “Wij als RvC en met ons de gehele organisatie zijn blij met de komst van Merlien Welzijn. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij de uitdaging waarvoor Woningstichting Sint Antonius van Padua zich gesteld ziet nu de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk gaan fuseren, open zal aangaan en op haar eigen manier het gat dat Aad Verkade laat vallen zal vullen. Wij vertrouwen haar graag de leiding van de bijna 100-jarige Woningstichting Sint Antonius van Padua toe”, aldus voorzitter Gert Hylkema.

Foto's BON. Foto boven v.l.n.r. Ron Nulkes, Merlien Welzijn, Gert Hylkema.