Datum: 04-07-2020 - 15:00
03
jul
'12

Stand van zaken Duinpolderweg. (verbindingsweg N206 naar A4)

Voor wonen en werken is het belangrijk dat het gebied van, naar en rondom de Bollenstreek, Aalsmeer en Schiphol goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 kan het (vracht-)verkeer buiten de dorpen om rijden. Hierdoor verbetert...

de leefbaarheid in de dorpen én kan het verkeer beter doorrijden. Om makkelijk te communiceren met iedereen, is de verbindingsweg N206-A4 als project omgedoopt tot ‘Duinpolderweg’. Onder de projectnaam Duinpolderweg willen de overheden samen met bewoners en belanghebbenden vier mogelijke routes voor de verbindingsweg in dit gebied bepalen.

 

Informatieavonden in vijf dorpen:
In mei 2012 vonden er informatieavonden plaats in Hoofddorp (voor Beinsdorp/ Zwaanshoek), Hillegom, De Zilk, Vogelenzang en Bennebroek. Tijdens deze avonden zijn bewoners en belangstellenden geïnformeerd over de onderzoeken die de overheden tot nu toe hebben gedaan en hoe die hebben geleid tot de keuze voor het gebied tussen Hillegom en Bennebroek. De vijf avonden waren goed bezocht met 150 tot 300 aanwezigen, totaal meer dan 1000, zowel voor- als tegenstanders. Tijdens de avonden zijn er diverse kritische vragen gesteld en beantwoord. De tegenstanders lieten daarbij vaak nadrukkelijker van zich horen dan de voorstanders. Uit de avonden blijkt onder meer dat bewoners zich zorgen maken over de gevolgen van de nieuwe verbinding op de leefbaarheid in hun eigen dorp.

 

Meepraten en varianten voorstellen:
Tijdens de avonden zijn bewoners opgeroepen om mee te praten over mogelijke varianten binnen het zoekgebied. Daarvoor hebben zich ongeveer 30 personen aangemeld. Deze mensen zijn uitgenodigd om samen met de projectgroep te werken aan (deel)varianten. Het doel van die avond is het verzamelen van deze, op lokale kennis gebaseerde, (deel)varianten. Om de deelnemers de tijd en ruimte te bieden die nodig is om hun ideeën, varianten en alternatieve aan te dragen en met elkaar te bespreken is de avond alleen toegankelijk voor degenen die zich gemeld hebben en inmiddels zijn uitgenodigd.

 

De projectgroep van de Duinpolderweg zal in de weken na de bijeenkomst alle (deel)varianten doorrekenen en beoordelen. Na de zomer rapporteren zij hun bevindingen aan de deelnemers en vervolgens ook aan u. Op basis daarvan worden de (minimaal) vier varianten benoemd die voor verdere en diepgaandere studie worden voorgedragen aan de bestuurders in de regio.

 

NOGBeter:
Ook de bedenkers van NOGBeter zijn aangemeld en uitgenodigd om mee te praten over (deel)varianten. Het gaat dan om ideeën voor de verbinding ter hoogte van de Weerlaan (Hillegom). Het totale plan NOGBeter wordt in samenspraak met hen ook onderzocht en doorgerekend deze zomer. De resultaten daarvan worden eveneens na de zomer gerapporteerd.

Bron: Gemeente Noordwijkerhout