Datum: 27-01-2022 - 13:17
16
aug
'17

Bezwaarmakers planschade Puyckendam in het ongelijk gesteld.

Omwonenden hadden naar aanleiding van de bouw van seniorencomplex Nieuw-Puyckendam bezwaar aangetekend en aan de gemeente een tegemoetkoming in planschade (klik hier voor een uitleg) gevraagd. Het college had hierop besloten een tegemoetkoming toe te kennen, maar de...

bezwaarmakers waren het niet eens over de hoogte van het door de gemeente uitgekeerde bedrag. Dit meningsverschil werd voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften maar die heeft onlangs geadviseerd het besluit van het eerste bedrag in stand te laten, aangezien de bouw een normale maatschappelijke ontwikkeling betreft die volgens de commissie, in elk geval gedeeltelijk, in de lijn der verwachtingen lag. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen.

Foto BON.