Datum: 06-06-2023 - 10:43
30
jul
'17

Een blik terug in de tijd: 1978 - Politie ontruimd bussencommune Ruigenhoek. (foto's)

De redactie van BON kreeg onlangs een fotoboek in handen met 40 foto's van de 'bussencommune' welke van 1975 tot begin jaren 80 van de vorige eeuw zich (illegaal) vestigde in het duin vlakbij de Ruigenhoek. In de krant van juli 1978 stond geschreven dat politie een inval had gedaan bij...

de bussencommune, een kleine woongemeenschap bij de Ruigenhoek. Al een paar jaren woonde daar, in oude bussen en in zelfgebouwde optrekjes, een aantal (vooral) jongeren die op een alternatieve manier daar leefden en de gemeente wilde daar, desnoods met gebruik van geweld, een einde aan maken.

Nadat de bewoners een schrijven hadden ontvangen dat zij illegaal bivakkeerden in een recreatiegebied, stuurde de gemeente onder meer een takelwagen op hen af om een begin te maken met de ontruiming (zie foto's). De inval was toen in de wijde omgeving het gesprek van de dag, want er was al veel gespeculeerd over wat er zich allemaal afspeelde in dat stukje dichtbegroeide duingebied.

De geschiedenis van deze leefgemeenschap gaat terug naar eind jaren zestig. Bij gebrek aan een cultureel jongerencentrum besloot een aantal jongens en meisjes in het centrum van het dorp een huis te kraken. Toen korte tijd later de eigenaar de woning liet slopen kwam de gemeente de jongeren tegemoet met het beschikbaar stellen van een boerderijtje in de omgeving van het Oosterduinse meer.

De toepasselijke naam die op de gevel kwam te prijken: Nirwana. Dat onderdak brandde in 1975 af en aan de Ruigenhoekerweg ontstond er een nieuwe leefgemeenschap, die daar op een geheel eigen wijze de dagen sleet. Omdat er steeds meer illegale bouwwerkjes werden gebouwd, vond de gemeente het in 1978 de tijd aangebroken om met hulp van de politie de commune te ontruimen.

Het begon met het wegslepen van 'twee huisjes op wielen'. Zo’n twintig politiemannen, ook uitgerust met honden, hielden toezicht op het gebeuren. De ontruimingsactie hield daarmee voorlopig op omdat de bewoners in beroep waren gegaan tegen deze gang van zaken en de Provincie de tijd moest krijgen zich daar over uit te spreken.

Toenmalig wethouder Heemskerk ging zelf een kijkje nemen in het kamp en deed de bewoners een voorstel. Als zij er zelf voor zouden zorgen dat de illegale bouwsels werden afgebroken (onder meer gemeenschapsruimte, douche, toilet, waterpomp) zou de gemeente even geen verdere actie ondernemen.

De wethouder sprak na de eerste ontruiming ook de verwachting uit dat de commune nu geen lang leven meer beschoren zou zijn, maar dat duurde toch iets langer. Uiteindelijk zorgde het uitstervingsbeleid van de gemeente ervoor dat de commune in maart 1980 nog maar uit drie bussen bestond totdat ook zij uiteindelijk vertrokken.

Er zijn twee items die destijds in het Leidsch Dagblad verschenen:

Klik hier voor het item van de ontruiming in 1978.

Klik hier voor het item over de commune maart 1980.

40 foto's BON. De foto's zullen binnenkort te bewonderen zijn bij NoVaTo.