Datum: 28-11-2022 - 15:56
07
jul
'17

Burgemeesters Noordwijkerhout en Noordwijk geven de grens van de nieuwe gemeente aan. (foto's)

De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017...

groen licht gegeven. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017 groen licht gegeven.

Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.De nieuwe gemeente heet “Gemeente Noordwijk” en heeft de 4 dorpskernen: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Historisch
Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk en burgemeester Gerrit Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout vinden de beslissing van de raden “historisch”. Burgemeester Goedhart: “Gisteravond is er historie geschreven in de gemeenteraadsvergaderingen van Noordwijk en Noordwijkerhout: Noordwijk en Noordwijkerhout gaan bestuurlijk fuseren tot een geheel nieuwe gemeente Noordwijk.

Historie, omdat hierdoor de verdeling van ons grondgebied tussen de zonen van leenheer Hugo van Noordwijk vóór 1261 weer ongedaan wordt gemaakt. Hij verdeelde zijn grondgebied onder zijn beide zoons; Gerard kreeg Nortich, Willem kreeg Nortich in den Houte.”

Burgemeester Rijpstra:
“De geschiedenis krijgt een nieuw hoofdstuk. Gisteravond hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout heldere lijnen uitgezet voor de toekomst. De komende maanden bouwen we aan een compleet nieuwe gemeente waarvan het hart ligt bij de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen van de vier kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. De nieuwe gemeente staat midden in de samenleving en werkt graag met hen samen. Dienstbaar. Dichtbij en Duurzaam. Samen bouwen we zo aan onze toekomst.”

Naamgeving nieuwe fusiegemeente: gemeente Noordwijk
Een delegatie van de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft met een delegatie van Noordwijk overleg gehad over een naam van de nieuwe fusiegemeente. Deze naam is opgenomen in het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’. 

In het herindelingsadvies staat vermeld: “De naam van de nieuwe gemeente is Noordwijk. Hiertoe is besloten na goed onderling overleg tussen delegaties van beide gemeenteraden. Noordwijk is zowel op toeristisch gebied als door de associatie met het Europese ruimtevaartcentrum ESTEC een sterk merk, waar veel in is geïnvesteerd. Door deze naamkeuze profiteren beide gemeenten van de uitstraling van dit merk.(….) De nieuwe gemeente Noordwijk is vol kansen en vormt een prachtig uitgangspunt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.”

Besluitvormingstraject
De gemeenteraden van beide gemeenten bieden op 7 juli het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan. Daarbij verzoeken zij de provincie om het advies met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook de Tweede en Eerste Kamer moeten zich uitspreken over het herindelingsadvies, opdat de herindeling feitelijk op 1 januari 2019 kan plaatsvinden. In de komende maanden bereiden de gemeentelijke organisaties de bestuurlijke fusie voor. 

Verkiezingen
In maart 2018 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De verkiezingen kunnen worden uitgesteld bij gemeenten die in een herindelingstraject zitten. Voor de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente in november 2018 gehouden. De inwoners kunnen dan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad die uit 27 zetels bestaat.

Gevolgen bestuurders en personeel gemeenten
Burgemeester Goedhart, burgemeester Rijpstra, de beide gemeentesecretarissen en de beide griffiers worden ontslagen bij de opheffing van de beide oude gemeenten. De nieuwe gemeenteraad benoemt op basis van de verkiezingsuitslag een nieuw college van burgemeester en wethouders. Ook beslist de gemeenteraad over de benoeming van de nieuwe burgemeester.Het vaste personeel van de beide gemeenten wordt een nieuwe werkplek aangeboden in de nieuwe ambtelijke organisatie.

Foto's BON