30
jun
'12

Voormalig terrein afvalwaterzuivering wordt tijdelijk baggerdepot.

Het college van B&W heeft op 26 juni jl. besloten een tijdelijke ontheffing aan het Hoogheemraadschap Rijnland te verlenen, voor het gebruik van de voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Schippersvaartweg en het plaatsen van kaden rond het depot...

Gedurende 3 jaar kan hier bagger worden opgeslagen. Ook zullen er materialen (bouwkeet, betonkades) die nodig zijn voor dat baggeren worden gedeponeerd. Tot aan 2014 baggert het Hoogheemraadschap de watergangen in de Bollenstreek Noord. Het gebied waar men baggert valt min of meer samen met de gemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Door te baggeren zorgt men er voor dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit. De bagger welke opgeslagen wordt komt uit de Leidsevaart, de Haarlemmertrekvaart en de zijkanalen ervan, zoals Guldemond, Zanderij en Steengrachtkanaal.
Foto: PR