Datum: 06-12-2022 - 16:16
28
jun
'17

Zoë Houtzager overhandigd onderzoeksrapport fietsveiligheid rotonde Gooweg/Victoriberg aan wethouder Bilars. (foto's)

De 14-jarige Zoë Houtzager uit Noordwijkerhout zit in het 2e jaar van het VWO Northgo College in Noordwijk en ontving bij het vak van techniek een opdracht over 'fietsveiligheid'. Zoë moest daarbij een verkeerssituatie onderzoeken die volgens haar niet helemaal veilig is...

en wat daar aan gedaan kan worden om de situatie ter plaatse veiliger te maken. Ze koos daarbij voor haar project de drukke rotonde met de Bollenplanter aan de Gooweg/Schulpweg/VanderWeijdenlaan/Victoriberg, waar Zoë iedere dag deze rotonde oversteekt op weg naar school. Helaas gebeuren hier, zoals u onlangs heeft kunnen lezen op BON, geregeld (bijna) ongelukken. Op deze rotonde moet het autoverkeer voorrang geven aan overstekende fietsers/voetgangers en dat gaat niet altijd goed.

Via BON, Facebook werden gebruikers, waaronder medeleerlingen van school, benaderd om een vragenlijst in te vullen, waarbij Zoé de meningen/ervaringen en mogelijke oplossingen van andere mensen wilden horen om daarna de uitkomsten te verwerken in een onderzoeksrapport.

Zoë heeft na de verwerking van alle gegevens het onderzoeksrapport ingeleverd bij haar docent. Ze presenteerde het onderzoek ook in de klas waarbij ze vragen beantwoordde, die gesteld werden vertegenwoordigers van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Zij hebben alle onderzoeken van de klas verzameld en gaan kijken welk onderzoek volgens hen het beste is uitgevoerd. Deze zal dan opgestuurd worden naar het ministerie waar verkeersveiligheid onder valt, zij gaan het project verder opnemen. Wellicht dat daar later nog meer nieuws over volgt als het project van Zoë wordt uitgekozen.

Maar Zoë wilde de uitkomsten van het onderzoek ook graag delen met de gemeente Noordwijkerhout, hopelijk kan het onderzoek er aan bijdragen dat de verkeersveiligheid van deze rotonde wordt verbeterd. Wethouder Martijn Bilars wilde graag het onderzoeksrapport in ontvangst nemen en op woensdagmiddag 28 juni ontving hij Zoë in zijn werkkamer op het gemeentehuis.

De wethouder had ook de verkeerskundige van de gemeente Noordwijkerhout Marcel Luijnenburg uitgenodigd om bij de overhandiging aanwezig te zijn. Beide heren waren zeer blij verrast met het initiatief wat helaas op dit moment bijzonder actueel is. Zoë mocht haar onderzoeksrapport en de uitkomsten toelichten en daarbij stelde de wethouder en de verkeerskundige geregeld vragen en werd er geluisterd naar de oplossingen die in het rapport naar voren kwamen.

Na afloop van de overhandiging en het gesprek beloofde de wethouder dat hij en de verkeerskundige het rapport aandachtig gaan doornemen en de uitkomsten zullen worden meegenomen in het onderzoek wat op dit moment al door de gemeente gehouden wordt. Hierbij worden ook de uitkomsten van het politieonderzoek en de eigen bevindingen erin meegenomen en daar waar nodig aanpassingen gedaan worden om de verkeersveiligheid op die rotonde te verbeteren.

De wethouder bedankte Zoë heel hartelijk voor onderzoeksrapport en kreeg ze als dank een mooie bos bloemen. Zodra er ter plaatste aanpassingen gedaan zullen worden zullen we u dat via BON bekendmaken.

Foto's BON