Datum: 28-11-2022 - 15:19
27
jun
'17

Herindelingsadvies Noordwijk – Noordwijkerhout door college vastgesteld (voorstel naam nieuwe gemeente: Noordwijk).

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2017 het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ vastgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden van beide gemeenten of zij met het herindelingsadvies...

akkoord gaan en dit herindelingsadvies aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek het met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraden beslissen hierover in hun afzonderlijke gemeenteraadsvergaderingen van 6 juli 2017.

Besluitvorming Noordwijkerhout
De gemeenteraad van Noordwijkerhout start in zijn vergadering met de behandeling van de overige agendapunten. Vervolgens behandelt de raad het herindelingsadvies. Daarbij spreekt de raad zich ook uit over de naamgeving van de nieuwe gemeente. Het voorstel is voor de nieuwe gemeente de naam ‘Noordwijk’ te kiezen.

Bij de besluitvorming houdt de gemeenteraad van Noordwijkerhout rekening met:
-    het principebesluit tot herindeling per 1 januari 2019 en het herindelingsontwerp van 20 april 2017;
-    de motie om een financiële scan uit te voeren;
-    de uitgevoerde financiële scan door de provincie Zuid-Holland;
-    de Nota van beantwoording van zienswijzen;
-    de ontvangen reacties, verkregen via diverse communicatiekanalen, waaronder het digitaal burgerpanel;
-    het herindelingsadvies Noordwijk-Noordwijkerhout.

Besluitvormingstraject
Indien beide gemeenteraden akkoord gaan met het herindelingsadvies, dan is het traject als volgt. De gemeenteraden van beide gemeenten bieden op 7 juli het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan. Daarbij verzoeken zij de provincie om het advies met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook de Tweede Kamer moet zich uitspreken over het herindelingsadvies, zodat de herindeling feitelijk op 1 januari 2019 kan plaatsvinden.

Openbare raadsvergaderingen
In Noordwijkerhout start de reguliere raadsvergadering om 20.00 uur. De extra raadsvergadering in Noordwijk begint om 21.00 uur. De gemeenteraad van Noordwijk start de extra raadsvergadering op 6 juli met de behandeling van het ‘inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum’, dat op 15 juni 2017 tijdens de raadsvergadering is ingediend. De besluitvorming over het herindelingsadvies start in beide gemeenten op hetzelfde moment.

Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen van Noordwijkerhout en Noordwijk zijn allen van harte welkom om op 6 juli bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

De vergadering in Noordwijkerhout kan ook live worden gevolgd via de webcast op de gemeentelijke website. In Noordwijk is de raadsvergadering te beluisteren via Bollenstreek Omroep.

Link
Fusie? Blijf op de hoogte www.noordwijkerhout.nl/samenwerking.

Foto BON.