22
jun
'17

Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop bij nieuw leerlingenvervoer.

“Niet de prijs maar kwaliteit en duurzaamheid waren doorslaggevend.” aldus wethouder Bert Gotink over de Europese aanbesteding voor het vervoer van leerlingen naar het Speciaal Onderwijs. “Daarom was een klankbordgroep van ouders nauw betrokken bij het aanbestedingsproces...

en stelden wij vanuit de gemeente eisen aan duurzaamheid en social return.” Vervoersbedrijf Willemsen de Koning heeft de aanbesteding gewonnen voor het vervoer van leerlingen uit Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Klankbordgroep van ouders
Bij het leerlingenvervoer worden kinderen naar Speciaal Onderwijs vervoerd. Dit is een kwetsbare groep kinderen, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de chauffeur. Ook is de communicatie met de ouders heel belangrijk. Een klankbordgroep van ouders was daarom nauw betrokken bij het aanbestedingsproces.

Deze groep ouders zal, nadat Willemsen de Koning gestart is met het vervoer,  jaarlijks een overleg hebben met de vervoerder over wijze waarop het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd.

Willemsen de Koning sprong eruit door hun communicatie (één aanspreekpunt voor ouders, open klachtenportaal, app voor de ouders) en hun uitgebreide training en opleiding van de chauffeurs. De chauffeurs beoordelen zelf hun werkgever ook met een mooi rapportcijfer (gemiddeld 8,1).

Groen gas
Willemsen de Koning rijdt uitsluitend op groen gas, wat minder belastend is voor het milieu dan fossiele brandstof.

Belangrijke voorwaarde: Social return
Naast kwaliteit en duurzaamheid hebben de wethouders van de zes gemeenten als voorwaarde gesteld dat de vervoerde meewerkt aan social return (5% van de contractwaarde). Dat betekent dat Willemsen de Koning werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan op vele manieren gerealiseerd worden. Niet alleen door mensen op te leiden tot chauffeur, maar ook door administratieve taken of het onderhoud en schoonmaken van de voertuigen.

Willemsen de Koning start met ingang van het nieuwe schooljaar met het leerlingenvervoer in de zes gemeenten.

Tekst en foto Gemeente Noordwijkerhout.