22
jun
'17

Commissieleden R&W dwingen het College van B&W tot het invoeren van een leegstandsverordening.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond vlogen bij het onderwerp 'het invoeren van een leegstandsverordening' onverwacht de vonken er vanaf. De commissieleden van R&W hadden in het afgelopen jaar al een aantal keren bij het college erop aangedrongen...

voor het instellen van een leegstandsverordening in Noordwijkerhout. De commissie vindt dat de toenemende leegstand van winkels snel moet worden aangepakt, de gemeente kan volgens hen hierbij een pro-actieve rol in spelen.

Het uiteindelijk doel van de leegstandsverordening is het bevorderen van de verhuisbeweging naar niet-woonpanden in het kernwinkelgebied en het tegengaan van de verpaupering van het kernwinkelgebied door het bevorderen van al dan niet tijdelijke verhuur van dergelijke panden.

De fracties van VVD en NZLokaal dienden op 16 december 2016 een amendement in waarmee aan het college werd gevraagd om een leegstandsverordening in te voeren voor Noordwijkerhout, alle fracties stemde toen voor de invoering van deze verordening.

De verbazing was dan ook bij vooral deze twee fracties groot toen men van het college via de verantwoordelijk wethouder De Jong het Raadsvoorstel kregen voorgeschoteld, waarbij het invoeren van de leegstandsverordening opnieuw werd uitgesteld. Het college gaf in het Raadsvoorstel aan dat men begin 2018 bij de behandeling van project 5 uit de Centrumvisie, pas een besluit wil nemen over het al dan niet invoeren van een leegstandsverordening.

Het college heeft de mening dat samenwerken met pandeigenaren constructiever en effectiever is dan de dwang die uitgaat een verordening. Ook andere gemeenten doen dit weloverwogen. Zij vinden de toepassing van een leegstandsverordening een te grote tijdsinvestering vragen en zien mogelijkheden om ook zonder bestuursdwang in overleg met eigenaren te komen; aldus het college.

De commissieleden onder aanvoering van de heren Cramer van de VVD en Van den Berg van NZLokaal wilden niets van een uitstel weten, men had nu al een aantal keren gevraagd voor de invoer van een leegstandsverordening en nu is hij er nog steeds niet. De heer Cramer zei dat hij hier heel verdrietig van werd en accepteerde net als NZLokaal het uitstel niet.

Na een flinke discussie, waar zoals eerder gezegd de vonken regelmatig vanaf vlogen, werd de vergadering geschorst en trok het college zich terug voor beraad. Na de ingelaste pauze voor overleg had wethouder De Jong een korte mededeling, het college gaat op korte termijn toch een leegstandsverordening maken en invoeren en dat wilden de commissieleden van Ruimte en Wonen nu eens graag zien gebeuren.

Wilt u de discussie van 48 minuten terugluisteren dan kan dat bij punt 10, klik hier.