Datum: 26-09-2023 - 19:05
22
jun
'17

Nog geen beschermde diersoorten aangetroffen, bouw van 'Het Zilt' in De Zilk mogelijk eerder van start.

Eind februari kwam wethouder De Jong met de mededeling dat de bouw van 130 woningen, een supermarkt en een ruimte voor diverse gezondheids- voorzieningen in De Zilk uitgesteld moest worden. Volgens de wethouder zou de schop voor deze nieuwe woonwijk met de naam 'Het Zilt'...

pas augustus/september 2018 de grond in zou kunnen gaan. De Zilkers en de politieke partijen waren daar natuurlijk niet blij mee, er moet snel gebouwd gaan worden om De Zilk een nieuwe aanwas van mensen te kunnen geven en daarmee het dorp leefbaar te houden.

Reden voor de vertraging was toen het verouderde flora- en fauna-onderzoek uit 2013. Alleen de overheid schrijft voor dat onderzoeken ouder dan twee jaar daarna opnieuw moeten plaatsvinden. Uit een eerste quick scan op de ontwikkelingslocatie bleek toen dat een aantal beschermde diersoorten niet kon worden uitgesloten en dat vroeg weer om nader onderzoek.

Zo’n onderzoek is gebonden aan wettelijke standaarden en protocollen en stelt dat in bepaalde periodes in het jaar onderzoek moet worden verricht. Zo diende bijvoorbeeld onderzoek naar de huismus in de periode maart tot en met mei plaats te vinden, terwijl het onderzoek naar de aanwezigheid van de zandhagedis plaats moet vinden tussen juni en september.

In het kader van de Wet Natuurbescherming zou het dus ongeveer een jaar in beslag gaan nemen. Mocht blijken dat er toch geen beschermde diersoorten aanwezig zijn of dat de ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op deze soort, dan is er geen vergunning nodig en kan de gehele planning naar voren worden opgeschoven; aldus wethouder De Jong in februari.

Om de gemeenteraadsleden en Zilkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied, zou er maandelijks door de wethouder een verslag gedaan worden in de commissievergadering van Ruimte en Wonen.

Woensdagavond 21 juni kon wethouder De Jong in de commissievergadering van R&W melden dat men tot nu toe, nog geen beschermde diersoorten heeft aangetroffen in het gebied. Dit betekent volgens de wethouder als dat zo blijft, men in het gunstigste scenario in april 2018 van start kan gaan, met als eerste de woningbouw langs de Sportlaan.