21
jun
'17

Politiek stelt 3 voorwaarden aan goedkeuring uitbreiding van het Teylingen College.

Het Teylingen College Leeuwenhorst had een tijdje geleden opnieuw een aanvraag ingediend om te mogen uitbreiden. De noodlokalen die nu gebruikt worden is geen permanente oplossing plus dat men nog wat extra ruimte tekort komt. De gemeente heeft na besprekingen...

met de directie van het Teylingen College ermee ingestemd, maar wel met de afspraak dat het nu na drie keer wel de laatste uitbreiding zal zijn. Bij oplevering van de nieuwbouw in 2006 bedroeg het leerlingenaantal 950 en deze groeide tot het huidige aantal van 1560.

De gemeente heeft nu met het Teylingen College afgesproken dat de school na de nieuwe uitbreiding maximaal 1450 leerlingen gaat huisvesten om zo toekomstige uitbreidingen te voorkomen. De school is voor het leerlingenaanbod uit Noordwijkerhout/De Zilk zelf groot genoeg en bij meer aanbod krijgen de aanmeldingen uit de Gemeente Noordwijkerhout voorrang.

De kosten voor de nieuwe uitbreiding zijn 3,6 miljoen euro, hiervan wordt een bedrag van 2,4 miljoen euro betaald door de Gemeente Noordwijkerhout. De overige 1,2 miljoen euro zal het Teylingen College zelf gaan betalen.

De noodlokalen zullen daarmee gaan verdwijnen en de uitbreiding van twee etages zal plaatsvinden aan de kant van de Gooweg, waarbij het sportveld iets gaat opschuiven naar een tennisveld wat niet meer wordt gebruikt.

Met de uitbreiding worden ook aan de Gooweg kant de parkeerplaatsen voor het personeel gerealiseerd. De verwachting is dat de ingebruikname van de uitbreiding over 2 jaar zal kunnen plaatsvinden.

In de commissievergadering van Samenlevingszaken van dinsdagavond werd de uitbreiding van het Teylingen College en het beschikbaar stellen van de 2,4 miljoen euro hiervoor behandeld. Geen van de partijen hadden moeite om het bedrag beschikbaar te stellen voor de uitbreiding, maar wel onder drie voorwaarden die door de verschillende partijen werden geëist. Wethouder Bilars zegde toe deze drie voorwaarden te gaan verwerken in het raadsbesluit en in de overeenkomst met het Teylingen College.

Als eerste voorwaarde: mag het bedrag wat de uitbreiding gaat kosten niet de 2,4 miljoen te boven gaan door onvoorziene zaken. Als tweede voorwaarde: mochten de bouwkosten, ondanks dat de wethouder daar niet veel hoop op heeft, lager uitvallen dan wil men 2/3 (net als bij de investering) van dat bedrag terug laten vloeien in de gemeentekas.

Als derde en laatste voorwaarde: dat er een bouwgarantie/verzekering komt want mocht er een aannemer tijdens of na de bouw failliet gaan, dat dan eventuele latere herstelkosten aan de bouw niet voor rekening meer komen van de gemeente net als eerder bij Trefcentrum De Duinpan (€ 96.560,-) en de Regenboogschool (€ 51.637,-).

De volledige discussie kunt via deze deze link terugluisteren bij punt 10. deze deze link terugluisteren bij punt 10.

Foto PR.