Datum: 16-08-2022 - 05:50
02
jun
'17

Voorjaarsnota zorgt voor onweer tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd de voorjaarsnota behandeld en als meest besproken onderdeel kwam naar voren dat het college dit jaar € 415.000,- extra nodig heeft voor een kwaliteitsimpuls van de ambtelijke organisatie. Wethouder Bilars gaf bij monde...

van het college aan dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op de organisatie, maar door het extra werk van een mogelijke fusie met Noordwijk en de vele projecten die er op stapel staan heeft de ambtelijke organisatie dit jaar extra ondersteuning nodig.

De wethouder gaf ook aan dat in eerdere gesprekken met de raad dit probleem al hen is voorgelegd en dat het college toen van de raad de opdracht kreeg hier wat aan te gaan doen. Het college heeft nu berekend dat men daar € 415.000,- voor nodig heeft.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota kwam de eigen partij van wethouder Bilars, de VVD, met een amendement. Een bedrag van € 415.000,- als kwaliteitsimpuls voor de ambtelijke organisatie kende volgens de VVD te weinig onderbouwing waar het geld precies aan uitgegeven gaat worden en dat wilde men graag eerst zien voordat men er mee zou instemmen. Alle andere partijen konden zich helemaal vinden in deze kritiek op dit onderdeel van de voorjaarsnota.

Wethouder Bilars gaf als antwoord aan dat de voorjaarsnota voor 1 juli ingediend moet zijn en dat de volgende gemeenteraadsvergadering pas op 6 juli is. Het zou tot die tijd teveel onzekerheid gaan opleveren en het proces van verbetering van de organisatie, die de raad zelf had voorgesteld, onderbreken.

De wethouder stelde zich daarbij hard op door te zeggen dat hij er niet mee zou kunnen leven als de raad niet met het beschikbaar stellen van het bedrag zou instemmen. Volgens de wethouder sprak hij zich hiermee duidelijk uit namens het gehele college.

De harde woorden van wethouder Bilars en het college zorgden voor flinke verbazing onder de aanwezige raadsleden, waarbij de heer Beugelsdijk van het CDA het verwoordde dat wethouder Bilars het amendement blijkbaar ervoer als een motie van wantrouwen.

Op verzoek van de raadsleden kwam er een schorsing voor intern overleg binnen de partijen en de coalitie. Blijkbaar had geen van de partijen zin om de zaak op de spits te drijven en daarom trok na de schorsing de VVD het amendement in. Hierbij werd ook het vertrouwen in de wethouder en het college uitgesproken dat zij het geld goed gaan besteden.

De wethouder deed wel de toezegging dat men meer inzichtelijk gaat maken waar men het geld aan gaat uitgeven. Het bedrag zal dit jaar uit de algemene reserve gehaald gaan worden.

Voor de komende jaren zijn er, bleek donderdagavond, nog veel vraagtekens voor de meerjarenbegroting tot 2021. Komt er wel of geen fusie en ook het wegvallen van de inkomsten van de precariorechten binnen vijf jaar, zal nog voor grote uitdagingen gaan zorgen om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen.

Burgemeester Goedhart bracht als laatste nog wel de gehele voorjaarsnota in stemming en deze werd aangenomen, alleen de partij NZLokaal kon zich hier niet in vinden en stemde tegen.

De burgemeester eindigde met dat de krachtmeting van vanavond wel duidelijkheid heeft gebracht hoe college hier in staat en dat het zo nu en dan best wat mag onweren in het gemeentehuis.

U kunt de discussie terugluisteren maar dan moet u er wel even voor gaan zitten want hij duurt bijna twee uur, klik hier bij punt 11.