Datum: 03-07-2022 - 07:07
02
jun
'17

Politiek werkt niet mee aan 'cadeautje uit eigen zak' van Rivierduinen.

Het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,- om daarmee een incidentele subsidie te kunnen verstrekken aan GGZ Rivierduinen voor de uitgave van het boek 100 jaar Bavo, heeft het donderdagavond niet gehaald in de gemeenteraadsvergadering. Dit was eigenlijk...

al een beetje duidelijk geworden in de laatste commissievergadering van Samenlevingszaken (SAM). Toen vroegen de meeste partijen zich af waarom de gemeente zelf moet meebetalen aan een afscheidscadeau van Rivierduinen voor Noordwijkerhout en waarom is deze aanvraag pas gedaan op het moment dat alles al in gang is gezet?

Het college van B&W stond niet onwelwillend tegenover de subsidiëring van dit afscheidscadeau. Volgens de burgemeester was er al eerder sprake van een cadeau, maar het college vond het voorgestelde beeld o.a. niet weerbestendig en hufterproef en werd daarom afgewezen en daarna door Rivierduinen afgeblazen.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond kwam het onderwerp nogmaals ter sprake, want er moest nog wel even een beslissing worden genomen.

De VVD bracht op deze avond een amendement en een motie in waarbij het college moet gaan kijken naar de kwaliteit van het boek en er voor zorgen dat het boek niet te duur gaat worden (max € 15,-) zodat het voor de meeste mensen beschikbaar komt.

De VVD ziet dan ook graag dat het geld beschikbaar komt uit het, ook op deze vanavond vastgestelde, budget van kunst en cultuur. Als aan deze voorwaarden voldaan zou worden dan wilde VVD er uiteindelijk er toch wel mee instemmen.

Maar de politiek, behalve GroenLinks, wilde ondanks de voorstellen van de VVD niet instemmen om een incidentele subsidie van € 10.000,- te verstrekken aan de Rivierduinen. Het is zoals o.a. de PvdA verwoordde 'een beetje hetzelfde als een verjaardagscadeautje krijgen, waaraan jezelf moet meebetalen'.

Wat ook meespeelt bij de meeste partijen is dat Rivierduinen door een aantrekkende woningmarkt voldoende lijkt te gaan verdienen aan de verkoop van de Bavo gronden. Het bijdragen voor de totstandkoming van het boek van € 10.000,- door de gemeente lijkt ze dan ook overbodig.

De aanvraag van Rivierduinen werd dus niet gehonoreerd, maar of hiermee ook het uitbrengen van het boek '100 jaar Bavo' in gevaar komt werd op deze avond niet duidelijk.

 

Foto BON, boeken 50 en 65 jaar Sint Bavo.