21
me
'17

Statushouders als vrijwilliger aan de slag op de Dierenhoeve.

Op dinsdag 16 mei hebben een aantal nieuwe Nederlanders, woonachtig in de Bollenstreek, het VIP certificaat ontvangen. VIP staat in dit geval voor Vluchtelingen investeren in participatie, anderzijds zijn het daardoor ook wel een beetje ‘very important persons’ de andere...

reguliere vertaling voor VIP. Ter afsluiting van het 6 maanden durende project, waarvoor deze groep statushouders iedere week een cursus volgden, waren ze vorige week maandag te gast bij de Noordwijkerhoutse Zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve.

Daar waar de vluchtelingen veelal omringd worden door vrijwilligers, waren ze nu zelf als vrijwilliger enthousiast aan het werk. De buitenwei werd van distels en onkruid ontdaan en de stal kreeg een mooie opknapbeurt.

Participeren

Naast het leren van de Nederlandse taal is het vinden van een baan een van de speerpunten van dit VIP project, dat door Vluchtelingen Werk is opgezet. “Het is niet makkelijk om een baan te vinden door taalbarrière, gebrek aan werkervaring, ontbreken netwerk, geen CV, en onbekendheid met Nederlandse arbeidscultuur en sollicitatieprocedures.

Daarom is het VIP project gestart – om statushouders arbeidsfit te maken, waarbij cliënten worden ondersteund door (vrijwillige) arbeidscoaches, bij voorkeur met een netwerk. Het traject bestaat uit 8 dagdelen workshop en wekelijks individuele gesprekken met een persoonlijke arbeidscoach. Ook wordt er stage gelopen”, aldus Behy Chegini, een begeleidster van VIP.

Voor deze nieuwe Bollenstrekers was het een bijzondere ervaring, sowieso op de Dierenhoeve te zijn. ‘Mag ik hier vaker komen met mijn kinderen; jazeker de Dierenhoeve is er voor iedereen.”.

De samenwerking met De Dierenhoeve kwam tot stand via de contacten van Vluchtelingen Werk en de Stichting Present Bollenstreek uit Lisse; ook een organisatie, die veelal uit vrijwilligers bestaat en zich inzet voor kwetsbare groepen.

‘Wij komen achter de voordeur’, laat Sunia van Maris, coördinator weten. (Stichting Present Bollenstreek; facebook.com/presentbollenstreek). Ook Marion Radford en Astrid Warmerdam van de Dierenhoeve waren natuurlijk helemaal blij met deze helpende handen. ‘Wie weet, blijft er uit deze groep wel een nieuwe vrijwilliger voor ons over. Want die kunnen wij altijd gebruiken’

Tekst en foto's Dierenhoeve.