Datum: 04-06-2023 - 06:08
18
me
'17

Kosten aanpassing werkzaamheden herinrichting wijk de Boekhorst € 120.000,-.

Op maandag 10 april plaatsten we het nieuwsbericht dat de werkzaamheden van de herinrichting van de wijk de Boekhorst waren stilgelegd. Navraag destijds over het hoe en waarom kregen we van de gemeente het volgende bericht: Het stilleggen van de werkzaamheden houdt...

verband met de parkeeroplossingen. Er is een enquête uitgezet onder de bewoners van de gehele wijk Boekhorst, waarin zij worden gevraagd naar hun mening over de toegepaste parkeeroplossing. De resultaten van de enquête zouden zsm bekeken worden om te zien of er nog andere wensen waren.

Daarna zouden de werkzaamheden weer snel hervat worden. Op een andere locatie waren de werkzaamheden conform planning aan de gang; aldus de Gemeente Noordwijkerhout. Wat de eventuele gevolgen en extra kosten zullen zijn met de uitkomst van de enquête was toen nog niet bekend.

De bewoners van de Dr. Arienstraat hielden in april een ludieke actie met een flinke ondertoon op het stilleggen van de werkzaamheden, klik hier.

In de commissievergadering van RenW op woensdagavond 17 mei stelde de heer Van den Berg van NZLokaal aan wethouder Bilars de vraag: Wat het 'debacle' van de herinrichting de gemeenschap heeft gekost?

Wethouder Bilars keek er toch iets anders tegenaan, want ondanks de goede communicatie die er vooraf met de bewoners en de wijkvereniging is geweest, bleek bij de herinrichting in sommige straten bij de parkeervoorziening toch een misverstand of zaken anders begrepen te zijn door de bewoners.

Het probleem lag bij de manier van parkeren in de paar straten die van oudsher al bijzonder smal zijn. De gemeente hield daarom de eerder genoemde extra enquête (daarom zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd) om te kijken wat de meerderheid van de bewoners nu graag wilden.

Met de uitkomsten hiervan is gekozen om per straat te bekijken hoe de parkeerinrichting het beste kan plaatsvinden. "Maar het tijdelijk stilleggen en aanpassen van de plannen heeft natuurlijk wel extra geld gekost" aldus wethouder Bilars.

De aanpassing van de herinrichting gaat volgens de wethouder € 120.000,- kosten, maar dit extra hoeft niet uit de gemeentebegroting gehaald te worden, want het is gevonden in de begroting van dit project. Door een lage aanbesteding van het project bleek dit geld nog over te zijn, maar andere kant was dit bedrag dan gewoon teruggevloeid in de gemeentekas.

Er blijven ook nog materialen over, maar daar wordt nog een goede bestemming voor gezocht binnen onze gemeente. Blijkbaar was de uitleg over de extra uitgaven van € 120.000,- van de wethouder voldoende, want er werd niet verder doorgevraagd door de commissieleden.

Eerste 4 foto's BON. 3 sfeerimpressies Gemeente Noordwijkerhout.