Datum: 28-11-2022 - 16:52
17
me
'17

Fusie? Raden Noordwijk en Noordwijkerhout praten elkaar bij.

Op dinsdag 16 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. In de raadzaal van de gemeente Noordwijkerhout was een...

groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden aanwezig, alsmede leden van beide colleges.

In gesprek met elkaar over wat op de agenda staat
Er werd gesproken over de gevolgen van het Arhi-protocol, de voortgang van de financiële scan naar de financiële positie van beide gemeenten, de uitwerking van de motie van de raad van Noordwijk en dan met name het onderzoek naar ‘Wat als Noordwijk zelfstandig blijft…?’.

Nog een onderwerp dat uitvoerig aan de orde kwam was Noordwijkerhout bekender maken met de Noordwijkse Omgevingsvisie. De gemeenteraadsleden van Noordwijkerhout hebben aangegeven dat ook zij geïnformeerd willen worden over deze visie. Voor hen wordt een extra informatieve bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.

Presentatie van de financiële scan

De volgende bijpraatsessie op dinsdag 6 juni 2017 staat in het teken van de presentatie van de uitkomsten van de financiële scan die onder regie van de Provincie Zuid-Holland door BMC uitgevoerd wordt.

Dat de bijpraatsessies om meer gaan dan inhoudelijke gesprekken, bleek uit de goede sfeer. Beide wethouders Financiën bedankten elkaars ambtenaren die hard hebben doorgewerkt om aan de verplichting van het Arhi-protocol te kunnen voldoen.

Op dinsdag 20 juni is de derde bijpraatsessie gepland. De bijeenkomsten zijn informeel en besloten, zodat iedereen vrijelijk informatie kan uitwisselen in de aanloop naar de definitieve besluitvorming over een eventuele fusie op donderdag 6 juli 2017. Dat werd door allen als zeer nuttig ervaren.

 

Tekst Gemeente Noordwijkerhout. Foto BON.