Datum: 24-09-2020 - 23:36
12
me
'17

Burgemeester Goedhart feliciteert 60-jarige Vogelvereniging De Kolibri. (foto's)

Op 8 mei 1957 werd de Vogelvereniging De Kolibri opgericht en daarmee bestaat men in 2017 maar liefst 60 jaar. Natuurlijk moest dat gevierd worden en dat deed men op donderdagavond 11 mei met een jubileumreceptie in het Victorhuis. Namens de gemeente kwam burgemeester Goedhart...

de felicitaties overbrengen aan het bestuur en de 115 leden van deze actieve vogelvereniging. Per jaar worden er rond de 20 activiteiten georganiseerd en daarnaast verzorgd men regelmatig regionale vogeltentoonstellingen met de daarbij behorende wedstrijden.

De eerste voorzitter in 1957 was Cees van Zelst, hij zwaaide tot 1963 met zijn hamer. In zijn tijd werd De Kolibri lid van de N.B.v.V de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De eerste contributie werd vastgesteld op 0,75 cent en na een paar maanden zat men op 20 leden. Van de huidige leden is alleen nog Nic v/d Berg, ondanks een kleine uitstapje, vanaf het eerste uur lid van De Kolibri.

Een opvallend gebeuren uit de geschiedenis van deze vereniging was de bouw van een 'stadsvolière' in Noordwijkerhout (zie oude foto), de realisatie kwam tot stand door de leden van De Kolibri. Loco-burgemeester Han Voet opende 30 juni 1962 met het loslaten van de vogels de volière, welke tot 1975 dienst heeft gedaan op het Julianaplein.

Tijdens de jubileumreceptie werd André Weijers benoemd tot 'Lid van Verdienste' vanwege zijn vele inspanningen voor de sponsorcommissie, het rondbrengen van het verenigingsblad en het verlenen van hand- en spandiensten bij de organisatie van vogeltentoonstellingen.

Foto's BON. Eerste foto > huidige bestuur (aanwezig) V.V. De Kolibri met hun aanwezige ega's. Van link naar rechts: voorzitter Ben Zwetsloot, secretaris Arno Ooms, penningmeester Oege Rinzema en materiaalcommissaris/pr Henk Haasnoot.