Datum: 21-09-2020 - 18:27
10
me
'17

Oprichting van lokaal Jeugdsportfonds/ Jeugdcultuurfonds in Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout heeft besloten om in het kader van inkomensondersteuning en stimulering van sport- en cultuurbeoefening bij jongeren, samen te gaan werken met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland. De gemeente Noordwijkerhout....

wil jaarlijks een bedrag van € 36.000,- vrijmaken ten behoeve van een lokaal Jeugdsportfonds Noordwijkerhout en het Jeugdcultuurfonds in Noordwijkerhout. Het bedrag is voor een periode van 3 jaar beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Het doel van de oprichting van het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Noordwijkerhout is er voor te zorgen dat kinderen, waarvan ouders om financiële redenen niet in staat zijn contributie of lesgeld te betalen voor sport- en culturele activiteiten, toch actief kunnen deelnemen aan deze activiteiten.

Het maximale bereik van het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds in de gemeente Noordwijkerhout schat Sportservice Zuid-Holland in op 300 kinderen. Deze kinderen voldoen aan de financiële voorwaarden van de stichting, waarvan de ouders een inkomen hebben van maximaal 110% van het bijstandsniveau.

Voor sportactiviteiten is de bijdrage van het fonds € 225,- per aanvraag en voor culturele activiteiten € 375,-. In de periode 1 juli 2017 t/m 30 juni 2020 is het streven om jaarlijks tussen de 125 en 145 kinderen te laten deelnemen aan sport- en culturele activiteiten, uitgaande van een te verwachten verdeling van ongeveer 85% sportaanvragen en 15% cultuuraanvragen.

In onze regio neemt Sportservice Zuid-Holland de volledige uitvoering van de fondsen op zich. In de commissievergadering van SAM op 16 mei wordt het onderwerp behandeld.

Foto Sportservice Zuid-Holland.