Datum: 02-10-2023 - 17:44
21
apr
'17

College kan aan de slag: besluitvorming over herinrichting Boekhorst.

De tribune voor de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 20 april was goed gevuld voor m.n. agendapunt 9: voorstel met betrekking tot Sportpark de Boekhorst en het complex De Schelft. Burgemeester Goedhart gaf direct al aan....

“We hebben....een interessante agenda”.

 

In de algemene ronde gaf dhr. Floor (PVDA) aan dat er weinig beweging zat in de discussie en besluitvorming voor alternatieven voor de ontsluitingsweg achter het sportpark om.

Ook vroeg Floor zich af of NZ lokaal steunde de PVDA hierin en zou ook een serieuzer onderzoek wenselijk vinden. Je moet zeker zijn van je zaak, aangezien de herontwikkeling van het sportpark 13,4 miljoen euro zal gaan kosten.

Van der Klugt (NZ lokaal) zag een dure brug met een extra kostenpost van 1 miljoen euro graag omgezet in een slimmer alternatief. Het hoogteverschil en de aansluitpunten op het huidige wegennet werden verder genoemd als aandachtspunt voor betreffende weg.

Van Berkum (Groen Links) vond dat het college een vooringenomen positie had ingenomen en vond het uitgewerkte alternatief voor de weg te grof. Duidelijk werd wel, dat een vertraging van herontwikkeling van het park door geen enkele partij wenselijk geacht werd.

Er werden verschillende amendementen ingediend. Eén daarvan was van de VVD. Hierin wordt geen ruimtereservering opgenomen voor een mogelijke bouw van een sporthal. Daarnaast een ontsluitingsweg op eigen grond.

Verder vond de fractie van de VVD dat er naar alternatieven gekeken is en dat er met de grondeigenaren achter de Boekhorst wel degelijk gesproken is. De weg zou dan aanzienlijk duurder uitvallen dan een weg op eigen grond.

Wethouder Bilars reageerde op de algemene ronde. Hij gaf aan dat er reeds met de vorige wethouder met de grondeigenaren gesproken is. Bilars wil eerst de weg aanleggen, noodzakelijk voor ontwikkeling van het Bavo terrein.

Verder is een demografische groei twijfelachtig.
Als eerste is aan de gebruikers van het sportpark gevraagd wat ze wilde. Daarna is hen de vraag gesteld hoe het park mooier werd. Dan krijg je een andere visie.

De dure brug was doorberekend op een gebruik met zwaar verkeer en 16.000 bewegingen per dag. De ontsluitingen van de nieuwe weg zullen voor uitdagingen zorgen en zal in overleg gaan met omwonenden.

Verder gaf Bilars aan dat het kleine kunstgrasveld op verschillende manieren ingezet zou  kunnen worden, bijvoorbeeld voor de handbal. Een handbalveld zou wellicht later in de Schelt  ingepland kunnen worden.

Floor diende een motie in om fasering van de herstructurering mogelijk te maken: eerst het hoofdveld en tribune en daarna pas de weg. Deze motie werd gesteund door Groen Links en NZ lokaal.

Niet altijd was het voor iedereen duidelijk waar er over gestemd ging worden. Uiteindelijk werd het amendement om de ontsluitingsweg niet over eigen grond te laten lopen verworpen.

Het amendement van een ontsluitingsweg op eigen terrein en een sportpark zonder sporthal, zoals ingediend door de VVD, werd aangenomen. Unaniem was de raad over de aanleg van een vrij liggend fietspad.

De ingediende motie tot een verandering van fasering van de plannen werd niet aangenomen. Het college heeft nu de vrijheid het sportpark in te delen, Er wordt geen ruimte gereserveerd voor een sporthal.

Tekst: Hans Geerlings Blik op Lisse