Datum: 06-07-2022 - 11:16
07
apr
'17

Eenmalige subsidie van € 10.000,- voor nieuw onderkomen NoVaTo.

Op 3 maart konden we u al melden dat NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen), met een groot deel van haar verzamelingen, weer terug naar het centrum verhuist. Het pand van de familie De Vroomen, waar in 2014 gedurende de zomermaanden ook al een expositieruimte...

ingericht was, is voor een periode van vijf jaar (met nog een optie van 5 jaar) gehuurd. De afgelopen jaren is gebleken dat de toerist de locatie in de Zeestroom niet kon vinden. En hoewel vanuit Noordwijkerhoutse zijde de toeloop lichtjes omhoog ging waren de bezoekersaantallen niet hoog.

NoVaTo heeft als één van haar doelstellingen het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en zijn bewoners. Het bestuur is van mening dat dit in de nieuwe locatie beter onder de aandacht gebracht kan worden.

Op zaterdagmiddag 1 april heeft men al symbolisch afscheid genomen van de expositieruimte in de Zeestroom. Op dit moment zijn de vrijwilligers van NoVato nog hard aan het werk om de klus op tijd te klaren.

Op 8 april vindt de verhuizing plaats, waarna alles een mooie plek krijgt aan de Zeestraat. De bedoeling is om de deuren van de nieuwe ruimte rond 20 april, vlak voor het bloemencorsoweekend, te openen. De officiële opening vindt op een later tijdstip plaats.

Subsidieaanvraag NoVaTo:
Op 2 februari 2017 heeft NoVaTo aan het college aangegeven dat men het pand van de Vroomen (Zeestraat 3a) wil huren voor o.a. hun exposities en inloopdagen. Het college van B&W heeft hier op 21 februari 2017 toestemming voor gegeven.

Als gevolg daarvan heeft NoVaTo een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend, voor onder andere de inrichtingskosten en de verwarming/klimaarbeheersing van de nieuwe ruimte.

Het college stelde in de commissievergadering van BAM van donderdagavond aan de politiek de vraag of zij net als het college konden instemmen met het toekennen van een eenmalige subsidie van € 10.000,- aan NoVaTo en het bedrag eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve 2017.

En tevens de huidige jaarlijkse subsidie van € 5.000 te handhaven en deze subsidie aanwenden voor de huur van De Zeestroom (€ 1.500) en voor de huur van het pand van De Vroomen (€ 3.500).

NoVato stelt daar tegenover dat men met veel eigen werkzaamheid het pand van binnen gebruiksklaar maakt en gaat beheren. Door aan de slag te gaan met fondswerving en het heffen van € 2,- entree voor bezoekers (niet voor sympathisanten van NoVaTo) wil men voor de rest op eigen benen staan.

Net als het college waren alle partijen het er over eens dat NoVaTo een belangrijke maatschappelijke functie vervuld en daarom werd er unaniem besloten om NoVato de eenmalige subsidie toe te kennen.