Datum: 16-05-2021 - 07:23
06
apr
'17

Uitbreiding Gravendam en GOM-woningen in de toekomst richting Pilarenlaan.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond werd een voorstel van het college behandeld, die de afgelopen weken al vertrouwelijk achter gesloten deuren met deze commissie werd voorbereid. De gemeenteraad van Noordwijkerhout wil over gaan...

tot het uitspreken van een voorkeursrecht over het gebied vanaf bedrijventerrein Gravendam tot aan de Pilarenlaan en tussen de Maandagsewetering en Leidsevaart.

Een voorkeursrecht wordt uitgesproken om te voorkomen dat er grond verkocht wordt om er bijvoorbeeld mee te speculeren door projectontwikkelaars, terwijl de gemeente daar dus nu bouwplannen voor heeft met dit gebied.

De gemeente krijgt hiermee het eerste recht om de grond te kopen die vrij komt. Nadeel daarvan kan zijn dat Noordwijkerhout deze grond zelf moet gaan kopen, met het risico dat het later als men wil gaan bouwen het veel minder waard is geworden.

Het gevolg hiervan is dat men, zoals zoveel gemeenten tijdens de afgelopen geldcrisis, daar veel geld mee kan verliezen. Het legt ook een flinke beperking op de huidige eigenaren van bollengrond, zij kunnen in de toekomst als zij dat willen dan niet meer uitbreiden in dit gebied.

De regio (waaronder Noordwijkerhout) en de daar bijhorende Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) wil in het gebied op termijn, zogenoemde GOM-woningen bouwen zoals bijvoorbeeld op Abeelenpark aan de Herenweg.

Met de opbrengst van die huizen in dit verzamelgebied met dit soort woningen, kan de GOM dan haar werkzaamheden, zoals het open maken en verfraaien van de Bollenstreek financieren.

Ook de plannen die al langer bestaan zoals de uitbreiding van Gravendam zullen in dit gebied gaan plaatsvinden. Het voorstel van de ondernemersvereniging Gravendam om een ontsluitingsweg aan te leggen ten noorden van het industrieterrein bij de 'Belgische rotonde' kan er gelijk bij betrokken worden.