Datum: 01-10-2023 - 16:47
04
apr
'17

Advies na onderzoek: een fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk.

De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport...

‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten.

Verkenning
Twynstra Gudde geven in hun rapport een visie op:
- Zelfstandigheid
- Intensievere (vormen van) samenwerking
- Ambtelijke en/of bestuurlijke fusie.

Zij adviseren tot een bestuurlijke fusie (herindeling) over te gaan en zien de volgende positieve effecten voor beide gemeenten:
- Een krachtiger positie in de regio, beter in staat om de belangen van de nieuwe gemeente te behartigen.
- Ëén set ambities, gebaseerd op een gezamenlijke visie op de omgeving en de gemeenschappen.
- In de beleving van regionale partners een daadkrachtiger en meer stabiele samenwerkingspartner.
- Een goede basis om structureel te werken aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie (professionalisering), gericht op de (toekomstige) opgaven.
- Minder kwetsbaarheid.

Besluitvormingstraject
Het is aan de gemeenteraden om op 20 april 2017 een besluit te nemen over de conclusie van het rapport.

De verkenningsstudie wordt in de volgende bijeenkomsten besproken:
- 18 april 2017, 19.00 uur, presentatie rapport aan de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout, openbare bijeenkomst, locatie: raadzaal Noordwijk.

-18 april 2017, 21.00 uur, een extra bijzondere vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen (BAM), bespreking (oordeelsvormend) eindrapport, openbare bijeenkomst, locatie: raadzaal Noordwijkerhout.

- 20 april 2017, 20.00 uur, besluitvorming in de afzonderlijke, openbare gemeenteraadsvergaderingen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Locaties: raadzaal Noordwijk en raadzaal Noordwijkerhout.

Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen van Noordwijkerhout en Noordwijk zijn allen van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. De vergaderingen kunnen ook live gevolgd worden via de webcast van de gemeenten.

 

» Eindrapport Verkenning intensievere samenwerking

» Factsheets Noordwijkerhout

» Factsheets Noordwijk

 

Tekst Gemeenten Noordwijkerhout-Noordwijk > Foto BON,