Datum: 25-06-2021 - 14:40
28
mrt
'17

Projectontwikkelaars tonen veel belangstelling voor Bavo-terrein.

Het grote Bavo-terrein (exclusief het hoofdgebouw) wat op dit moment nog in eigendom is van de twee zorginstellingen GGZ Rivierduinen en Parnassia Groep, is begin februari te koop gezet door ZOGO voor project-ontwikkelaars. De verkoop van het terrein staat..

te koop bij ZOGO (klik hier), het landelijk online platform zorg- en maatschappelijke vastgoedobjecten en het betreft een terrein in Noordwijkerhout van maar liefst 30 ha (303.702 m²). Het terrein is geschikt voor de ontwikkeling van maximaal 664 woningen, verdeeld over meerdere plangebieden.

Hiervoor is eind 2015 een Anterieure Overeenkomst gesloten tussen de zorginstellingen en de gemeente Noordwijkerhout. Het voorontwerpbestemmingsplan Bavo-terrein gaat op 5 april behandeld worden in de commissie Ruimte en Wonen (klik hier bij punt 8). Het college vraagt aan de raad of men kan instemmen met het plan, zodat deze ter inzag kan worden gelegd.

Wethouder De Jong gaf in het persgesprek van dinsdagmiddag 28 maart aan dat als het proces verder zonder al teveel problemen verloopt, vanaf begin 2018 een projectontwikkelaar kan gaan starten met het project.

De wethouder gaf ook aan dat er bijzonder veel belangstelling is vanuit de groep projectontwikkelaars die interesse hebben om het project te gaan ontwikkelen. Het realiseren van een mooie woonwijk kunnen de zorginstellingen niet zelf. Daarom hebben zij de grond te koop aangeboden aan een projectontwikkelaar.

Maar voordat men kan gaan bouwen zal er, volgens een afspraak met de Gemeenteraad, eerst een ontsluitingsweg over Sportpark Boekhorst aangelegd moeten worden. Tenminste daar moet nog een definitief besluit over vallen.

Op woensdag 29 maart zal er een extra oordeelsvormende commissievergadering plaatsvinden over o.a. Sportpark de Boekhorst en de ontsluitingsweg. De commissieleden vormen zich een mening over de twee varianten en gaan hierover met elkaar in debat.

Op donderdag 20 april volgt dan de Gemeenteraadsvergadering en op deze avond vindt de besluitvorming plaats, over de diverse varianten en scenario’s die betrekking hebben op Sportpark De Boekhorst, Bavo-terrein en zelfs voor De Schelft.

Luchtfoto BON.