Datum: 09-08-2022 - 00:44
17
mrt
'17

Mariëtte Bergman neemt afscheid als voorzitter Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de Jaarvergadering van Vereniging Dorpsbehoud neemt Mariëtte Bergman afscheid als voorzitter. Na onder meer zich 12 jaar in de Gemeenteraad (VVD) actief voor het Noordwijkerhoutse wel en wee te hebben ingezet nam Bergman in maart 2010...

de voorzittershamer over van Fred Vijselaar. Inmiddels is het 2017 en is Bergman volgens het bestuursrooster aftredend en niet herkiesbaar. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend gemaakt.

Vereniging Dorpsbehoud vierde vorig jaar haar 35 jarig bestaan en heeft in de loop der tijd een stevige positie in het maatschappelijk netwerk weten te bereiken. Dorpsbehoud volgt het politieke beleid kritisch waarbij de Vereniging een gewaardeerde “luis in de pels” is gebleken.

Na het huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering zijn leden en belangstellenden te gast in het kerkje zelf, waar een boeiend verhaal te wachten staat over de Witte Kerk, haar geschiedenis, haar omgeving en haar gebruikers. Ook in het kader van de Centrumvisie een actueel onderwerp.

Egbert van der Weide, predikant van de Witte Kerk en tevens bestuurslid van Dorpsbehoud, zal dit verhaal ten gehore brengen. Het huishoudelijke deel is bestemd voor leden/donateurs van Dorpsbehoud.

Het tweede deel, aanvang ca. 20.30 uur, is toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp van de lezing. (inloop om 20.25 uur).

Foto BON:
Bomen planten (2016) op het Landbouwplein (rechts voorzitter Mariëtte Bergman)