Datum: 25-06-2021 - 15:59
17
mrt
'17

Beukelaar Groep en gemeente Noordwijkerhout ondertekenen intentieovereenkomst herbestemming Pesthuis. (update foto's)

Wethouder Henri de Jong en de Beukelaar Groep, vertegenwoordigd door Edwin de Beukelaar en Mandy Koek, hebben op vrijdag 17 maart een intentieovereenkomst voor de herbestemming van het Pesthuis. Door het ondertekenen van deze intentieovereenkomst...

zijn ze overeengekomen, om gezamenlijk te onderzoeken of het Pesthuis een nieuwe bestemming kan krijgen.

Functie gemeentelijk monument
Het Pesthuis is een gemeentelijke monument. Het pand is gelegen naast de Engelse tuin op het Bavo-terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Sint Bavo. Op dit terrein zal in de komende jaren een nieuwe woonwijk worden gerealiseerd met 700 woningen.

De gemeente wil dat het Pesthuis een maatschappelijke functie krijgt, die aansluit op deze nieuwe woonwijk en die recht doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Bavo-terrein. Daarvoor dient het monument openbaar toegankelijk te zijn.

Theehuis/pleisterplaats
De Beukelaar Groep (bekend van o.a. de Strandrups en de Theestal) wil in het Pesthuis een theehuis annex pleisterplaats vestigen en daarnaast ruimte bieden aan enkele maatschappelijke functies, waaronder gebruik door Stichting Outdoor4disabled en Activities4disabled i.o. Hiervoor wordt het Pesthuis gerestaureerd en uitgebreid met een aanbouw en een berging. Ook zal de infrastructuur worden aangepast.

Nader onderzoek
In de komende maanden zullen de gemeente en De Beukelaar Groep gezamenlijk onderzoeken of het mogelijk is een dergelijk theehuis annex pleisterplaats (een plek waar iedereen welkom is) te vestigen, waarbij ook de Dierenhoeve en de Engelse tuin worden betrokken.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële en bouwkundige consequenties van de herbestemming van het pand, maar zal ook worden nagegaan of het mogelijk is samen te werken met Zorgboerderij De Hafakker, Stichting Raamwerk en met zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve. De Keiebijters zullen door de Beukelaar Groep nauw bij de strategie en exploitatie worden betrokken.

Wat vooraf ging
De gemeente en Stichting Carnaval der Dieren hebben in de afgelopen periode geprobeerd te komen tot een herbestemming van het Pesthuis. Het is echter niet gelukt om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

Om het pand van een passende nieuwe functie te kunnen voorzien, is daarom gezocht naar een samenwerkingspartner die het pand niet alleen exploitabel kan maken, maar ook de maatschappelijke functies een plek kan bieden.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout en foto's BON.