14
mrt
'17

Resultaten digitaal burgerpanel: 'afval'.

In januari 2017 heeft de gemeente aan het digitaal burgerpanel 11 vragen voorgelegd over het scheiden en inzamelen van afval. Ruim 70% van de burgerpanelleden heeft de vragenlijst ingevuld. Wij danken de panelleden hartelijk voor het invullen van de enquête...

Resultaten
Bijna 1/3 van de respondenten denkt dat verbranden van afval de goedkoopste methode van afvalverwerking is. Dit is echter niet het geval: recyclen en hergebruik zijn goedkoper dan het verbranden van restafval.

Ca. 2/3 van de respondenten geeft aan zijn afval goed te scheiden en nauwelijks restafval over te houden. Anderen geven aan af en toe te scheiden of meestal niet te scheiden om uiteenlopende redenen. Deze redenen worden nog nader bekeken. Mogelijk kan deze informatie leiden tot een oplossing om het nut van afvalscheiding nog beter onder ogen te zien.

Papier, glas, etensresten, groente en fruit, tuinafval, klein chemisch afval en plastic blijken door de respondenten goed te worden gescheiden. Het scheiden van blik en drinkpakken is betrekkelijk nieuw en nog niet altijd bekend bij de respondenten. U kunt blik en drinkpakken gewoon bij het plastic afval doen en wegbrengen naar de ondergrondse container in de brengparkjes.

De grijze container voor het restafval blijkt slechts bij 1/3 van de respondenten minder dan halfvol tot bijna leeg te zijn als deze aan de straat staat. Dit kan dus beter. Hoe minder er in de grijze container zit, hoe minder restafval de gemeente moet laten verwerken, hoe lager de kosten van verwerking zijn. Voor het werken van afval betaalt u afvalstoffenheffing. Het scheiden van afval heeft dus direct gevolgen voor uw portemonnee.

Op de vraag welke wijze van inzamelen van plastic, blik en drinkpakken (pbd-afval) het meest aanspreekt, antwoordde het merendeel van de respondenten dat zij een voorkeur hebben voor het ophalen aan huis, hetzij in containers, hetzij in vuilniszakken.

Op een vervolgvraag werd echter door het merendeel van de respondenten geantwoord, dat zij voorkeur hebben voor de huidige manier van afval inzamelen, namelijk restafval en gft ophalen; glas, papier, pbd zelf wegbrengen.

Door de gemeente zal nog nader worden bekeken wat niet alleen de meest lucratieve manier van inzameling is, maar ook het grootste gemak dient.

Het merendeel van de respondenten haalt zijn informatie over het scheiden van afval van de gemeentelijke website of van de website van Meerlanden. De website ‘Begin van iets moois’ blijkt nauwelijks bekend te zijn. Hierop is veel informatie te vinden over afvalscheiding.

De gemeente ontving 271 reacties op de vraag of men nog tips had over het scheiden van afval. Al deze reacties zullen betrokken worden bij het opstellen van beleid voor het scheiden en inzamelen van afval.

De resultaten met statistieken kunt u lezen op, www.noordwijkerhout/burgerpanel.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout