08
mrt
'17

Sloop van start gegaan woningen Maandagsewetering.

De huidige blokken met de boven- en benedenwoningen nr. 33 t/m 77 aan de Maandagsewetering, gaan in opdracht van Woningstichting Sint Antonius van Padua plaatsmaken voor 24 nieuwe woningen. Op de plaats van de huidige woningen die begin jaren 60 gebouwd zijn...

komen 8 beneden- en 16 bovenwoningen (zie fototekening). De benedenwoningen hebben ongeveer dezelfde afmeting als de oude woningen. De bovenwoningen zijn kleiner omdat de kap een verdieping lager begint.

Tussen de twee gebouwen komt een blok te staan met alle bergingen voor de bovenwoningen. De gevels worden opgetrokken van een mooie steen (zoals plan Puyckendam) en de daken worden gedekt met antracietkleurige gebakken pannen.

Onlangs zijn de sloopvoorbereidingen van start gegaan waarbij een gespecialiseerd bedrijf bezig is om de asbesthoudende onderdelen te verwijderen en daarna zullen de gebouwen gesloopt gaan worden.

De start van de bouw staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar en de oplevering volgt aan het einde van 2017.

Foto's BON. Tekening PR.