Datum: 30-11-2020 - 18:17
07
mrt
'17

Leeuwenhorst Theaterproject in Finland wederom een succes.

Op zaterdag 18 februari vertrok een groep van 27 leerlingen en 4 docenten van het Teylingen College, Leeuwenhorst naar de Finse partnerschool in Oulu, Finland, voor het internationale theaterproject van de school: Youth, Europe and Theatre (YET). Met een prachtige...

voorstelling is afgelopen donderdag het officiële gedeelte  afgesloten. De 18e versie van het in 1997 gestarte project is achter de rug. Afgelopen zaterdag  kwam de groep vermoeid, maar zeer voldaan terug naar huis.

Bij de start van het project op zondag 19 februari was er niets: geen kleding, geen decor, geen muziek, geen verlichting. Het rooster voor de werkzaamheden, ook tijdens de voorjaarsvakantie, was dan ook zeer vol. Dagelijkse waren er repetities van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag.

Daarnaast was er een groep leerlingen belast met het ontwerpen en maken van rekwisieten, decors, kleding etc. Zij werkten samen in de “artfactory”. Een andere groep leerlingen vormden de reporters. Zij waren verantwoordelijk voor de website, de foto’s en video’s.

Het vele werk liet slechts één vrije dag toe gedurende deze veertien dagen. Stuk voor stuk zijn er indrukwekkende prestaties geleverd.

Kalevala
Het ontvangende land kiest altijd een toneelstuk of thema dat kenmerkend is voor het gastland: een stukje cultureel erfgoed. Het is boeiend om te zien hoe de regisseurs en spelers uit de verschillende landen daar mee om gaan. Uitgangspunt voor het te spelen stuk was dit keer de Kalevala, het beroemde Finse epos over de ontstaansgeschiedenis.

Het is iedere keer wonderbaarlijk om te zien dat er in zo’n korte tijd een voorstelling op de planken gezet kan worden. De zes (!) voorstelling bestond uit 2 delen, gespeeld door 2 groepen. In beide groepen zaten zowel Finse als Nederlandse leerlingen.  Beide delen waren op hun eigen manier indrukwekkend.

De groep leerlingen was ook deze keer fantastisch. Stuk voor stuk hebben zij zich voor 100% ingezet om tot dit prachtige resultaat te komen. Het is mooi om te zien tot welke indrukwekkende resultaten een groep jonge mensen samen kan komen.

Er zijn hechte vriendschappen ontstaan en het afscheid verliep dan ook niet zonder emoties. Hoe ingrijpend en indrukwekkend deze ervaring voor de deelnemers is bleek uit de evaluaties die op de laatste dag werden gehouden. Voor velen was dit  “the best 14 days of my life”.

Creatief team
Veel waardering gaat uit naar het “Creatieve team” van de school bestaande uit Laura Martin (regie), Nicolette Alkemade (coördinatie), Julia Saal (art factory) en Dick Sleeuwenhoek (regieassistent).

 

Zij hebben de bijzonder prestatie geleverd om binnen 8 dagen met een internationale groep leerlingen een prachtige voorstelling te maken. Mede dank zij hun tomeloze inzet is het project opnieuw een succes.

Het project is terug te zien op de speciale YET-web-site: www.yet.nu.

Klik hier voor de foto's. Tekst en foto Teylingen College Leeuwenhorst.