Datum: 25-01-2022 - 15:18
28
feb
'17

College spreekt voorkeur uit voor een sporthal op de Boekhorst.

De afgelopen periode zijn er diverse bureaus aan de slag gegaan met Sportpark de Boekhorst en De Schelft. Bureau Kragten heeft een behoefte analyse uitgewerkt met als resultaat een inrichtingsvoorstel voor Sportpark de Boekhorst. Het bureau heeft ook inzichtelijk gemaakt...

door wie en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van De Schelft (klik hier voor de rapportage).

Klik hier voor het gehele advies/voorstellen met twee varianten van het college aan de gemeenteraad
.

Samenvatting voorkeur van het College van B&W in een advies aan de gemeenteraad.
Gelet op de rapportages en de belangen van diverse partijen is het college van oordeel dat het van belang is dat er een keuze wordt gemaakt ten aanzien van het Sportpark De Boekhorst inclusief de verbindingsweg. Derhalve wordt voorgesteld om:
1. De herontwikkeling van Sportpark De Boekhorst voor te bereiden, waarbij uit wordt gegaan van variant 2; een nieuwe inrichting van Sportpark De Boekhorst, met ruimtereservering voor een sporthal.
2. De verbindingsweg op eigen terrein langs de sportvelden aan te leggen.
3. Af te zien van de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de verbindingsweg en in het definitief ontwerp rekening te houden met de aanleg van een wandelpad.
4. Kennis te nemen van de uitkomsten van de diverse onderzoeken en de diverse varianten met betrekking tot het zwembad en het complex De Schelft. Het accommodatiebeleid inclusief subsidie regelingen op korte termijn tegen het licht te houden en de wensen, behoefte en mogelijke alternatieven met de verenigingen nader te onderzoeken.

"2521 gewoon zwemmen” heeft een haalbaarheidsscan uitgevoerd voor zwembad De Schelft. In 2015 heeft bureau Bremen een rapportage opgesteld over de huidige status van De Schelft. Daarnaast heeft het bureau de kosten voor renovatie inzichtelijk gemaakt.

Deze rapportages van Bureau Kragten met de verschillende scenario’s / varianten worden op de volgende data aan de gemeenteraad voorgelegd.

Woensdag 1 maart extra beeldvormende commissievergadering Ruimte en Wonen.

Aanvang 20.00 uur. De commissieleden krijgen een toelichting op de verschillende rapportages.

Woensdag 22 maart hoorzitting. Aanvang 20.00 uur.
De gemeenteraad wil een goed beeld hebben hoe de inwoners, organisaties en verenigingen denken over de verschillende scenario’s en opties m.b.t. de Boekhorst en de Schelft.

De raadsleden horen uw standpunten graag zodat zij alle meningen nog kunnen meenemen in het bepalen van hun eigen standpunt. De spreektijd is maximaal 4 minuten per inspreker. De raadsleden hebben hierna nog de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.

Wilt u uw mening geven?
Meldt u zich dan maandag 20 maart voor 17.00 uur aan bij de griffie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0252 343 831. Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en of u namens een vereniging/organisatie spreekt.

Woensdag 29 maart extra oordeelsvormende commissievergadering.

Aanvang 20.00 uur. De commissieleden vormen zich een mening over de voorliggende varianten en gaan hierover met elkaar in debat.

Donderdag 20 april raadsvergadering.
Aanvang 20.00 uur. In deze vergadering vindt de besluitvorming plaats over de diverse varianten en scenario’s.

U bent van harte welkom de commissievergaderingen en raadsvergadering bij te wonen. Dit kan op de publieke tribune of kijk live mee via de website www.noordwijkerhout.nl (klik op ‘Bestuur’ en klik daarna op ‘Webcast live’).

Via deze link kunt u tevens, achteraf, de vergaderverslagen raadplegen. Heeft u vragen ? Neem dan contact op met de griffier mw. Heusingveld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0252 343 831.