23
feb
'17

Burgemeester, Teylingen College en politie ondertekenen convenant Veilig in en om school

Op donderdag 23 februari hebben burgemeester Goedhart, de heer Slats (directeur Teylingen College locatie Leeuwenhorst) en de heer Mesker (plaatsvervangend teamchef Noordelijke Bollenstreek) van de politie, het convenant ‘Veilig in en om school’ ondertekend....

In het convenant staan de afspraken die zijn gemaakt tussen de school, de politie en de gemeente om overlast, vandalisme en crimineel gedrag te voorkomen en bestrijden. Dit draagt bij aan een veilig klimaat in en om de school. Met het convenant wordt het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen de school en de politie.

Het gaat vooral om het preventieve karakter van de afspraken die gemaakt zijn, hierbij wil men al vroegtijdig signaleren en voorkomen dat leerlingen in de verkeerde weg inslaan. Geregeld zal er een vaste 'schoolagent' Kim Wesselman (zie foto 4) op school langskomen waar de leerlingen bij eventuele problemen terecht kunnen.

Foto's BON.