Datum: 28-11-2022 - 15:37
15
feb
'17

Onderzoek samenwerking Noordwijkerhout en Noordwijk gaat 2e fase in.

Onderzoeksbureau Twynstra Gudde presenteerde op dinsdag 14 februari in NH Leeuwenhorst, aan de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk, de uitkomsten van fase 1 van de verkenningssstudie naar een intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. In totaal...

waren er rond 100 mensen, waaronder ook belangstellende inwoners, op de bijeenkomst afgekomen.

In fase 1 hebben de onderzoekers van Twynstra Gudde informatie verzameld via gesprekken met de fractievoorzitters, de colleges, managementteams en medeoverheden. Ook organiseerden zij dialoogsessies met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen.

De uitkomsten over verschillen en overeenkomsten van beide gemeenten werden op deze avond gepresenteerd en konden raadsleden vragen stellen, maar daar werd niet al teveel gebruik van gemaakt.

Vanuit de fractie van Puur Noordwijk werd nog wel flink op aangedrongen dat in fase 2 de inwoners er veel meer bij betrokken moeten worden, maar of dat resultaat oplevert is gezien de zeer matige opkomst bij de eerdere bijeenkomsten niet echt te verwachten.

U kunt de uitkomsten over verschillen en overeenkomsten hier op BON teruglezen, van Noordwijkerhout (klik hier) en ook die van Noordwijk (klik hier).

Fase 2
Tijdens fase 2 gaat het onderzoeksbureau de voor- en nadelen, kansen en bedreigingen in beeld brengen. Hierdoor kunnen de gemeenteraden een keuze maken over de wijze waarop de samenwerking tussen beide gemeenten het beste vorm kan worden gegeven.

Half maart ronden de onderzoekers hun rapport af. Dan is het aan de gemeenteraden van beide gemeenten om op basis van de verkenningsstudie antwoord te geven op de vraag: ‘Samen met de buren?’

Foto's BON .