Datum: 28-05-2023 - 05:22
10
feb
'17

Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Haarlemmertrekvaart 2018 van start.

Gemeente Teylingen en Bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V. zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de Noordelijke Randweg Voorhout. Ook is er overeenstemming over de verhuur van gronden door Van der Hulst aan de gemeente, om...

ze te gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de randweg.

De Noordelijke Randweg Voorhout vormt een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout. De randweg sluit met een onderdoorgang onder de spoorlijn aan op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef (ontsluitingsweg nieuwbouw Hooghkamer).

De strook aangrenzend aan de Haarlemmertrekvaart is in provinciaal beleid aangewezen als ecologische verbindingszone. Met de ligging van de Noordelijke Randweg is hiermee rekening gehouden.

Bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V heeft gronden in eigendom aan beide zijden van de spoorlijn, op de plek waar de onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd. Van der Hulst is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout.

Bas Brekelmans, wethouder van de gemeente Teylingen, “Met de aankoop van de gronden van Bouwbedrijf G.J. van der Hulst komt de aanleg van de Noordelijke Randweg weer een grote stap dichterbij.

We zijn blij met de overeenkomst met Van der Hulst, zowel met de aankoop als de tijdelijke huur. De bouwtijd voor de randweg, inclusief de onderdoorgang bedraagt circa twee jaar. In die periode is het belangrijk dat we over voldoende werkterrein kunnen beschikken, dus we zijn blij dat we hier nu goede afspraken over hebben gemaakt.”

De gemeente is nog met enkele grondeigenaren in het gebied in overleg over de aankoop van percelen. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout is inmiddels onherroepelijk geworden. De planning is dat in de loop van 2018 met de aanleg van de randweg wordt begonnen.

 

Fietsbrug:
Over de Haarlemmertrekvaart wordt een nieuwe fietsbrug en pad gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, de brug komt aan de overkant uit op het Noordwijkerhoutse deel van de Leidsevaart. Dit zorgt er voor dat er een nieuwe, kortere en veiligere verbinding ontstaat tussen Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout.

In samenhang met de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone ingericht. Deze zone van circa 30 meter breed ligt parallel aan de Haarlemmertrekvaart tussen de randweg en de trekvaart. De zone wordt ook gebruikt om natuur en water te compenseren.

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen.

Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg.

Tekst en foto website Gemeente Teylingen.